پادشاه اردن به رام الله {می رود}کانال عبری “کان” گزارش داد کدام ممکن است عبدالله دوم سریع به رام الله {می رود} به همان اندازه به همین دلیل تحریک کردن سختی ها در داخل ماه رمضان جلوگیری از جنگ تدریجی.

به گزارش خبرگزاری {دانشجویان} فلسطین، وب کان معرفی شد کدام ممکن است ملک عبدالله دوم پادشاه اردن همراه خود محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در داخل رام الله دیدار خواهد کرد.

این وب پیش به همین دلیل این ادعا کرده بود کدام ممکن است اسباب بازی های امنیتی رژیم صهیونیستی در داخل بحبوحه تخمین ها به همین دلیل تحریک کردن سختی ها در داخل ماه رمضان در داخل کنار هم قرار دادن باش فشرده هستند.

این وب تایید کرد کدام ممکن است افسران اسرائیلی برای به مقیاس عقب سختی ها دردسر می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب به متعهد شدن چنین اقداماتی به همین دلیل جمله فعال کردن به فلسطینیان برای اقامه نماز در داخل مسجد الاقصی در داخل ماه مبارک رمضان گرفتند.

انتهای پیام