ویدئو/ یادآوری ای اجتناب کرده اند پیشکسوتان گردشگری به روز ایران


ویدئو/ خاطره ای از پیشکسوتان گردشگری معاصر ایران

برادران امیده را 2 نفر اجتناب کرده اند پیشگامان گردشگری به روز ایران می دانند. «عبدالله» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «عیسی» عمیدره اجتناب کرده اند ۶۹ سال پیش بازدید خصوصی را به 5 قاره جهان اذیت کردن کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون یکی اجتناب کرده اند این 2 برادر سفری ابدی را اذیت کردن کرده است. مرحله اول بازدید این 2 برادر هفت سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرحله دوم سه سال به اندازه انجامید. پس اجتناب کرده اند آن هرکس راه خصوصی را بالا خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عبدالله به شیلی بالا خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بازی های سینمایی صنوبر به شبیه به اندازه جایی کدام ممکن است برخی او را تصویر فیلم شیلی می دانند. عبدالله امیدوار تعدادی از روز پیش در سن 89 سالگی دار فانی را وداع ذکر شد.

تدوین: آرام توکلی / گوینده: حسین هرمزی