ویدئو / هفته پایانی لیگ قایقرانی دراگون‌بوت آقایان


ویدئو / هفته پایانی لیگ قایقرانی دراگون‌بوت آقایان

هفته پایانی لیگ قایقرانی دراگون‌بوت کشور در بخش آقایان، در دو نوبت صبح و بعدازظهر چهارشنبه (۲۱ اردیبهشت) در دریاچه مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد.

تصویربردار و تدوینگر: آرام توکلی