ویدئو نشان می دهد که فرد مسلح نیویورکی به خودروی در حال حرکت در برانکس تیراندازی می کند


ویدئوی تکان دهنده ای را نشان می دهد که یک فرد مسلح با شلیک گلوله ای به خودرویی در حال حرکت در برانکس در اوایل شنبه – هدف خود را از دست داده اما به یک ماشین متفاوت و یک آپارتمان اصابت کرده است.

تیرانداز با یک گروه مرد بود که در مقابل 3932 White Plains Rd گلوله به سمت خودرو پاشید. پلیس گفت حدود ساعت 12:45 صبح در ویکفیلد.

به گفته پلیس ، یکی از گلوله های سرگردان به آپارتمان طبقه دوم نزدیک مرد 41 ساله شلیک شد.

به گفته مقامات ، یک گلوله دیگر به یک SUV بی سرنشین بی ام و اصابت کرد.

به گفته پلیس ، در این تیراندازی به کسی آسیب نرسید.

تیرانداز با یک گروه مرد بود که در مقابل 3932 White Plains Rd گلوله به سمت خودرو پاشید.
تیرانداز با یک گروه مرد بود که در مقابل 3932 White Plains Rd گلوله به سمت خودرو پاشید.
ویلیام لوپز

به گفته پلیس ، دو مظنون پیاده فرار کردند و هنوز از صبح دوشنبه تحت تعقیب بودند.

دیدگاهتان را بنویسید