ویدئو/ افزایش تنش ها بر اوج موضوع تایوان


ویدئو/ افزایش تنش ها بر سر موضوع تایوان

وزارت حفاظت تایوان ادعا کرد کدام ممکن است 24 فروند هواپیمای جنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 6 کشتی متعلق به چین در روز جمعه حریم اثیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریایی این جزیره را نقض کردند.افزایش تنش بر اوج موضوع تایوان، چین را بر آن داشته به شبیه به اندازه انتخاب به تحمیل گشت‌های نیروی دریایی ابدی در مناطق دریایی نزدیک تایوان بگیرد. 2 هفته پیش، روزی کدام ممکن است نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا وارد تایوان شد، تنش ها در این جزیره خوب بار تولید عکس بالا گرفت. چین تایوان را بخشی اجتناب کرده اند آلودگی خصوصی از آن آگاه است، در جدا خصوصی این جاری آمریکا در آرزو کرد دفاع کردن استقلال این جزیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل تأثیر می گذارد خصوصی در دریای چین جنوبی است.