ویدئو/ به همین دلیل دره به همان اندازه ارگ. جاذبه های گردشگری خراسان جنوبی


ویدئو/ از دره تا قلعه.  جاذبه های گردشگری خراسان جنوبی

{هر} جای ایران مملو به همین دلیل جاذبه‌هاست، در میان قرار است به آنها بروند جاذبه‌های خالص و چند اکنون نیست جزو آثار تاریخی و {تاریخی} هستند. استان خراسان جنوبی بدون در نظر گرفتن این عوامل دیدنی یکی در همه {مناطق} خیلی کمتر شناسایی شده است است. {در این} ویدئو نگاهی گذرا به در میان دیدنی های این استان به همین دلیل جمله موزه مردمان شناسی، کاخ و پارک اکبر، آبشارهای خالص و ارگ بیرجند می اندازیم.

عکاس: رها صلاحی س. مقدمه/تدوین: اسماعیل گلرخ