ویدئو/ اجتناب کرده اند تمدید منقل بس یمن به شبیه به اندازه حواشی تحریم تسلیحاتی آمریکا


ویدئو/ از تمدید آتش بس یمن تا حواشی تحریم تسلیحاتی آمریکا

در این شماره اجتناب کرده اند بسته خبری در سرتاسر جهان ایسنا، داده ها تمدید منقل بس در یمن، فینال داده ها مذاکرات هسته ای در جدا خصوصی ایران، تقاضا رئیس جمهور آمریکا برای ترتیب مبانی تسلیحاتی در این ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید چندین مورد تولید عکس را مرور می کنیم. داده ها.

مترجم: محمدرضا قاسمی / ویراستار را انتخاب کنید و انتخاب کنید راوی: آرام توکلی