ولی شرمل و بختیاری در داخل پیامی عید نوروز را تبریک گفتندایسنا/ شرمحال و بختیاری ولی شرمحال و بختیاری اظهار داشت: نیاز به دردسر کنیم به همان اندازه در داخل 12 ماه 1401 به همین دلیل همه شما توانمندی ها برای توسعه و رشد استان {به طور کامل} استفاده بیشتر از کنیم کدام ممکن است امیدواریم 12 ماه 1401 12 ماه پر برکت و پربرکتی برای همه شما افراد استان باشد یا نباشد.

به گزارش ایسنا، غلامعلی حیدری، ولی عهد شرمحال و بختیاری همراه خود صدور پیامی فرا {رسیدن} نوروز 12 ماه 1401 و تحریک کردن قرن جدیدترین را به افراد چهارمحال و بختیاری تبریک اظهار داشت.

محتوای متنی پیام غلامعلی حیدری به رئوس مطالب {زیر} است:

پیش به همین دلیل {هر} سخنی فرا {رسیدن} 12 ماه نو را به افراد شرمحال و بختیاری تبریک می گویم و به روح پیروز پدر مingسس انقلاب اسلامی و شهدایی کدام ممکن است ایمنی و آسایششان در لحظه مرهون مجاهدت و فداکاری است درود می فرستم.

خوش شانس همراه خود رای و تصمیم گیری در مورد افراد کشورمان، حکومت مردم آیت الله غالب روی {کار} به اینجا رسید.

نیاز به دردسر کنیم به همان اندازه در داخل 12 ماه 1401 به همین دلیل همه شما توان شخصی برای توسعه و رشد قلمرو نهایت استفاده بیشتر از را ببریم، شهید سرلشکر حاج قاسم سلیمانی همواره {مدیریت} میدانی و جهاد را سرلوحه {کار} شخصی قرار اطلاعات و معتقد است کدام ممکن است رهبران و مسئولان نیاز به به ورودی {حرکت} کنند پس از آن به زیردستان شخصی بگویند کدام ممکن است پایین بالا آنها خواهند شد {حرکت} کنند و این است رمز آنها خواهند شد بود.

دشمنان جمهوری اسلامی در داخل 4 دهه گذشته قبلی همراه خود اشکال از توطئه ها، تحریم ها، مبارزه ارزان، مبارزه شناختی، ترورها و… وحدت، امید، ایمنی، عفاف و خوداتکایی را عملکرد قرار اطلاعات اند و باید همیشه به امید دردسر کنیم. ، وحدت باعث سخت شفقت، بستگی دارد نفس و عزت نفس می تواند باشد.

طی چند مورد آخر ماه قبلی اقدامات قابل توجه خوبی برای احاطه کردن مسائل میدانی در داخل شهرهای مختلف تکمیل شده و ممکن است حتی کلاس ها متعددی همراه خود رئیس مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونان رئیس جمهور برای پیگیری مسائل مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است. استان نیمی به همین دلیل کل شما استان را همراه خود تامین نمره اعتبار پایان دادن کنید به همان اندازه شاهد دگردیسی استان باشیم.

{تلاش می کنیم} همراه خود استفاده از به همین دلیل توان فاز های غیر دولتی، دولتی و نیمه دولتی برای به کاهش هزینه بیکاری در داخل چهارمحال و بختیاری گام های بلندی در داخل جهت نزدیک کردن کمتر از هزینه بیکاری در داخل استان به معمول کشوری و ممکن است حتی به کاهش هزینه بیکاری برداریم. مسائل افراد سبک {مدیریت} جهادی را بچشند.

مردم دوستان نواز و شخصیت بکر چهارمحال و بختیاری کنار هم قرار دادن پذیرایی به همین دلیل {مسافران} و مسافران در داخل ایام نوروز هستند.

12 ماه 1401 برای همه شما فرزندان چهارمل و بختیاری 12 ماه با کیفیت بالا و پر برکتی باشد یا نباشد.

انتهای پیام