وقتی نوبت به فریب دادن سرمایه به روش ای انقلابی تبدیل می تواند باشد، در جدا خصوصی بی احتیاطی برخورد می کنیمایسنا/ یزد وزیر تعاون، بازار کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی ضمن تاکید بر تسهیل امور بودجه، تاکید کرد: هرگونه سهل انگاری مدیران در فریب دادن سرمایه در جدا خصوصی رویکرد انقلابی مواجه خواهد بود.

«حجت الله عبدالملکی» در مراسم افتتاحیه، کاوش را انتخاب کنید و انتخاب کنید آشکار اجتناب کرده اند تعهد های جدید تصویر سنگ آهن مرکزی ایران در بافق اظهار داشت: اولین هدف اجتناب کرده اند این بازدید تحسین اجتناب کرده اند کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران این مجموعه مفید است کدام ممکن است آینده روشنی را برای آن رقم خواهد زد. آی تی. .

وی در مراسم گرامیداشت سالگرد ارتحال امام راحل (ره) اظهار داشت: روزمره ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزمره ترین واژگان در کلام امام راحل (ره) والدین بود از در تذکر گرفته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید افکار ایشان مشغول خدمت به والدین بود کدام ممکن است این نیز حائز اهمیت است. اجتناب کرده اند مکتب اسلام.»

وزیر تعاون اظهار داشت: اگر امام در جدا خصوصی والدین برخورد می کرد رکن اساسی اجتناب کرده اند دیدگاه امام والدین بودند چرا کدام ممکن است والدین هم دشواری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم مبنای انقلاب در تداوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقرار هستند.

وی خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی ایران در مرحله 1 کدام ممکن است مبانی آن تدریجی شد در مرحله دوم راه جدیدی را برای خصوصی باز کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون در سال سوم مرحله دوم انقلاب هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همچنان رکن بی نظیر هستیم. والدین، از انقلاب برای افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسط کف دست والدین است. در جدا خصوصی همت والدین یکپارچه دارد.

وزیر تعاون حضور این افسران انقلابی کدام ممکن است به تقاضا والدین در سال قبلی تشکیل شد را عالی رویداد خواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: در وزارت تعاون، بازی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات والدین محور است.

وی در جدا خصوصی خاص اینکه وزارت تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی پرمخاطب ترین وزارتخانه برای خدمت رسانی مستقیم به شصت را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5 میلیون نفر در کشورمان است، اظهار داشت: در این وزارتخانه 4 بخش کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال، آینده والدین، بخش رفاه باقی مانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان رسانی به اشخاص حقیقی ظریف را دارایی می دانیم.

وی افزود: یکی اجتناب کرده اند اقدامات بالا یافته در این راستا استفاده اجتناب کرده اند نیروهای مبتکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی در دفتر امور است اطمینان حاصل شود کدام ممکن است کدام ممکن است در امروز 600 انتصاب در مدیریت برتر این اداره کل موجود است کدام ممکن است عمدتاً جوان، نخبه، معتقد را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتقد هستند. اشخاص حقیقی در جدا خصوصی تخصص.”

عبدالمالکی اظهار داشت: در این دوران 4 ماهه برای این اشخاص حقیقی شاهد اتفاقات بزرگی در ملت هستیم کدام ممکن است افتتاح تعهد های عمرانی قابل توجهی در بخش های مختلف اجتناب کرده اند جمله تعهد های یزد است.

وی اظهار داشت: نتایج شکاف جدید مدیریت در بخش مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سودآوری رکوردشکنی بوده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بدان تکنیک است امیدی کدام ممکن است مقام معظم مدیریت ایجاد شده است چون گام دوم در دل والدین تحمیل کردند بر ایده جهت گیری های دقیق بوده است. ”

وی در جدا خصوصی خاص اینکه یکی اجتناب کرده اند کارهای از برجسته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساسی در این مدت ارتقای نظام مدیریتی بوده است، اظهار داشت: شفافیت در این بخش باعث مختصر شدن واسطه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند فساد شده است.

وزیر تعاون در جدا خصوصی اشاره به اینکه سنگ‌آهن مرکزی ایران عالی مجتمع عجیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید غریب را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند بهتر از مجتمع‌های فلز ایران است، اظهار داشت:

وی اظهار داشت: اگر خام فروشی را در ملت ممنوع کنیم ملاحظه به این موضوع در جهان حائز اهمیت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امروز خوشبختانه شاهد تحمیل حلقه عکس در این زنجیره یعنی مونتاژ عالی تاسیسات تولیدی اسفنج آهن بافق کدام ممکن است اتفاق مبارکی در ملت است. است.

وزیر تعاون علاوه بر این اجتناب کرده اند مسئولان بومی خواست به شبیه به اندازه الگو بودجه را تسهیل کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اسرع وقت استعلام کنند.

وی تاکید کرد: اگر قصد رئیسی کدام ممکن است امضا دارد سنگ اندازی باشد به سختی در جدا خصوصی آن برخورد می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در این افسران اصلا باورپذیر نیست متعاقباً هرگونه سهل انگاری روسا در فریب دادن سرمایه در جدا خصوصی راهبرد انقلابی مواجه خواهد بود. “

وزیر تعاون در نهایت کسب اطلاعات در مورد افزایش دستمزد کارمندان اظهار داشت: در این افسران بعد اجتناب کرده اند چندین سال افزایشی رخ داده کدام ممکن است به مذاق عده ای خوش نیامده است در حالی کدام ممکن است هم به نفع کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم مونتاژ ملت است.

انتهای پیام/