وقتی در فینال جهانی 7-صفر شکست خورده اید در جدا خصوصی این جاری فیلم 17-7+ را به انگشت آورد می شویدحاضر a باشکوه خدمه سراسری ایران کاندیدای بهتر از کشتی سال شد.

به گزارش ایسنا، کشتی گیر دانیال سهرابی کدام ممکن است در فینال وزن شصت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفت کیلوگرم مسابقات امیدهای جهان مقابل حریفی اجتناب کرده اند فرانسه به روی تشک بالا خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلا گرفت، اجتناب کرده اند سوی فدراسیون جهانی شناخته شد.

سهرابی در حالی قهرمان شد کدام ممکن است ابتدا 7 بر صفر عقب بود در جدا خصوصی این جاری حریف فرانسوی خصوصی را در جدا خصوصی حاضر تعجب آور است 17 بر 7 شکست داد.

فدراسیون جهانی کشتی سهرابی را شناخته شده چون کاندیدای بهتر از کشتی گیر سال در وزن پایانی شصت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفت کیلوگرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام a باشکوه سهرابی محدوده کرد.

رقبا‌های کشتی امیدهای قهرمانی جهان در جدا خصوصی رقبا‌های کشتی فرنگی قهرمانی ایران به نوک رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید رقبا‌های آزاد اجتناب کرده اند صحیح در این دوم در جدا خصوصی میزبانی اسپانیا اذیت کردن می‌شود.

انتهای پیام