سناریو هزینه اقلام در داخل حیاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید مغازه + تصاویر حرکتی


شفاکونا ورزشی- به دلیل ابتدای 12 ماه اخیر به همان اندازه به بلافاصله هزینه انواعی یادآور گوجه فرنگی، سیب زمینی، خیار، کیوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرتقال همچنان بالاست. خرده فروشی های تهران سیب زمینی را کیلویی 16 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوجه فرنگی را کیلویی 18 به همان اندازه 25 هزار می فروشند. {هر} کیلوگرم خیار به دلیل 14 به همان اندازه 16 هزار، پرتقال به دلیل 15 به همان اندازه 25 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیوی به دلیل 20 هزار تومان در دسترس بودن می تواند. این هزینه ها با این وجود در داخل میادین میوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تره موارد همراه خود تمایز هایی مقرون به صرفه تر است.