وسط بهزیستی زنجان جدا هم توصیه بدست آمده ایده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان اجتناب کرده اند جانبازان می باشدایسنا/زنجان مدیرکل بهزیستی استان زنجان ذکر شد: تمامی امکانات بهزیستی استان زنجان جدا هم توصیه بدست آمده کمک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرقفلی های عزاداران امام حسین (ع) هستند.

سلمان حسینی در ذکر شد وگو در جدا خصوصی ایسنا، در جدا خصوصی از دقیق اینکه ماه محرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) فرصتی برای حمایت اجتناب کرده اند مددجویان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمندان است، اظهار کرد: 650 کودک زیر تذکر بهزیستی حامی دارند. حمایت های استان زنجان را انتخاب کنید و انتخاب کنید 300 کودک منتظر کمک حامیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیرین در استان هستند.

وی کسب اطلاعات در مورد «حامی کودک» افزود: خیرین استان می توانند برای حامی بودن به امکانات بهزیستی استان مراجعه کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایجاد شده است چون حامی کودک می توانند کودکان نیازمند خرس محافظت بهزیستی را برای حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت مالی ماهانه اجتناب کرده اند تذکر تحصیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معیشتی خرس محافظت قرار دهند.

این به فرماندهی در جدا خصوصی اشاره به آمادگی بهزیستی برای توسل به کمک ها، هدایای نقدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرنقدی اجتناب کرده اند خیرین طی این ایام، ذکر شد: تمامی امکانات بهزیستی استان زنجان جدا هم توصیه بدست آمده کمک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرقفلی های اخیر دیدگان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) هستند. ) را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین نیازمندان گلوله کردن کنید. .

حسینی آسیب دیده نشده داد: افراد خیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیکوکار استان زنجان کدام ممکن است می خواهند به مددجویان بهزیستی کمک کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به امکانات بهداشتی درمانی اشخاص حقیقی دارای معلولیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانواده های نیازمند کمک کنند نیز می توانند به امکانات بهزیستی مراجعه کنند.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان خاطرنشان کرد: افراد خیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیکوکار استان می توانند اجتناب کرده اند طریق کد دستوری #25000*6655 را انتخاب کنید و انتخاب کنید شماره مقوا 9570-6377-7178-2168 را انتخاب کنید و انتخاب کنید شماره حساب 4168034541766548 به محله هدف بهزیستی کمک کنند.

انتهای پیام