وزیر نفت: چندین موارد درست مثل توتال قرارداد حدس و گمان امضا کردیم


شفقنا ارزان – وزیر نفت اظهار داشت: در داخل کمال شگفتی پیشرفته ترین و پیشرفته ترین جدیدترین شبیه توتال فرانسه {کار} پیشرفته ترین و پیشرفته ترین را به مدت زمان هشت 12 ماه افتادگی کرد، با این وجود اکنون شاهد آن خواهد شد هستیم کدام ممکن است نمایندگی های عظیم یکی دیگر نیز کنار هم قرار دادن حدس و گمان و عقد قرارداد بیش به دلیل بیش به دلیل بیش به دلیل 1،000،000 دلار آمریکا هستند. ترکیبی. قولی کدام ممکن است محقق نشد

به گزارش شفقنا ارزان به نقل به دلیل روابط پایه وزارت نفت، جواد اوجی وزیر نفت در رابطه با اقدامات پیشرفته ترین و پیشرفته ترین {سیزدهم} در داخل زمینه انعقاد قراردادهای نفتی و گرفتن سرمایه، اظهار داشت: در داخل پیشرفته ترین و پیشرفته ترین {سیزدهم} بیش به دلیل 55 قرارداد و تفاهم نامه امضا کردیم. 16.5 میلیارد دلار آمریکا همراه خود نمایندگی های داخل و خارج از کشور در داخل رشد میادین مشترک نفت و سوخت و انباشت گازهای شعله ور {مشارکت} داشت.

وی اظهار داشت: به دلیل این انواع 28 قرارداد شبیه به انباشت گازهای {مرتبط} همراه خود نفت و {زباله} سوز است کدام ممکن است به نوک این پیشرفته ترین و پیشرفته ترین واگذار می تواند. در داخل چارچوب بحث و جدال راه اندازی سویه ها تحویل فرآورده‌های نفتی، قراردادهایی برای محدود کننده تردد تانکرها در داخل خیابان‌ها و {انتقال} فرآورده‌ها به دلیل جنوب ملت به شمال ملت توسط جاده لوله منعقد شد.

اوجی اظهار داشت: برای بحث و جدال راه اندازی مخازن ذخیره سوخت خالص، پایان دادن زنجیره پتروشیمی و راه اندازی پالایشگاه نفت قراردادهایی منعقد شده و اولیه واحد پالایش نفت همراه خود قابلیت 300 هزار بشکه {در این} استان بازیابی می تواند. هرمزگان.” فصل پاييز.”

وزیر نفت اظهار داشت: نمره اعتبار مهمترین قراردادهای رشد میدان به دلیل محل درآمدهای همین میدان، هلدینگ های عظیم رشد میادین نفت و سوخت و حدس و گمان هایی کدام ممکن است به دلیل تأمین نفت، سوخت و میعانات گازی مشارکت در دانش اند، خواهد بود، احتمالا. استفاده بیشتر از احتمالاً خواهد بود. بخشی اکنون نیست به دلیل تامین اقتصادی شیفته اتحادیه های بانکی در داخل کپک فاینانس و تسهیلات و بخشی به دلیل دارایی ها داخل در داخل اختیار چالش ها قرار خواهد گرفت.

وی اظهار داشت: بخشی به دلیل قراردادهایی کدام ممکن است تا به امروز در داخل پیشرفته ترین و پیشرفته ترین {سیزدهم} بسته نرم افزاری شده شبیه به رشد میادین مشترک است. در داخل راستای رشد بخش دوم میدان مشترک آزادگان نمایندگی های زیادی وارد شده و پایان دادن و رشد این میدان در داخل جاری بررسی اجمالی است به همان اندازه زمینه همکاری همراه خود {شرکت ها} و تملک های عظیم فراهم شود کدام ممکن است شیفته نمایندگی های عظیم داخل پایان دادن و رشد خواهد کشف شد. .

اوجی اظهار داشت: در داخل {شرایط} تحریم، خالص است کدام ممکن است عنوان {شرکت ها} علنی نشود. ما این رویه را اصلاح نخواهیم داد، و عنوان نمایندگی و چیزهای بی اهمیت قرارداد را به ساده به همان اندازه روزی کدام ممکن است تعدادی از انتقاد انگشت بردارند، فاش نخواهیم کرد.

وزیر نفت اظهار داشت: احتمالاً به دلیل اینکه درست مثل توتال فرانسه 8 12 ماه ملت را معطل کردند {ناراضی} هستند با این وجود الان می بینند کدام ممکن است نمایندگی های عظیم اکنون نیست آمده اند و بیش به دلیل وعده حرکت نشده توتال کنار هم قرار دادن حدس و گمان و عقد قرارداد هستند.

وی در طولانی مدت اظهار داشت: بدون چون و چرا به دلیل این پس رویه ما در داخل تمامی قراردادهای نفتی اینگونه خواهد بود، احتمالا و مطمئناً نیست پیش بینی تخلیه چیزهای بی اهمیت قراردادها و عنوان {شرکت ها} را {نداریم}. منتقدان می توانند به دلیل توسعه چالش ها انتقاد کنند، همراه خود تخلیه عنوان {شرکت ها}، با این وجود بهترین راه را برای تحریم ها باز می تنبل.