وزیر خارجه ایتالیا به دلیل ریختن 30 دیپلمات روس خبر دادوزارت خارجه ایتالیا در لحظه (سه شنبه) معرفی شد کدام ممکن است وزارت خارجه روسیه فرستاده روسیه در داخل رم را احضار و به دلیل ریختن 30 دیپلمات روس خبر داد.

به گزارش ایسنا، به نقل به دلیل خبرگزاری اسپوتنیک، لوئیجی دی مایو، وزیر امور خارجه ایتالیا ذکر شد: این اقدام همراه خود رضایت شرکای اتحادیه اروپا و یانک کسب اطلاعات در مورد امتیازات مشابه با ایمنی سراسری و فاجعه کنونی قابل انتساب به {حمله} روسیه به اوکراین مشارکت در شد. “

وزیر امور خارجه ایتالیا افزود: یکی در همه افسران ارشد وزارت خارجه ایتالیا به سرگئی رازوف فرستاده روسیه در داخل ایتالیا به دلیل ریختن 30 دیپلمات روسی اطلاع داد و قرار است به آنها بروند را عنصری مخالف توضیح دادن کرد.

انتهای پیام