وزش باد از حداکثر و باران فردا در داخل تهرانبر ایده گفتن اداره همه هواشناسی استان تهران، هوای استان تهران طی 5 روز بلند مدت کمی فقط ابری به همان اندازه نیمه ابری در داخل برخی ساعات در کنار همراه خود وزش باد پیشگویی کردن می تواند باشد.

به گزارش ایسنا، بر ایده بررسی اجمالی اطلاعات و نقشه های پیش یابی هواشناسی، هوای استان تهران طی 5 روز بلند مدت کمی فقط ابری به همان اندازه نیمه ابری در داخل برخی ساعات در کنار همراه خود وزش باد پیشگویی کردن می تواند باشد. بر تأثیر تأثیر می گذارد زبانه سامانه بارشی به همین دلیل شمال و غرب استان، در داخل برخی ساعات آسمان است ابری، رگبار ظریف در کنار همراه خود رعد و تحت تأثیر قرار دادن، وزش باد از حداکثر و به ندرت احتمالات بارش تگرگ پیشگویی کردن می تواند باشد (به طور قابل توجهی عصر همین الان سه شنبه و سه شنبه). پنجشنبه در داخل نواحی شمالی).

ممکن است همچنین در داخل نواحی جنوبی گاهی خیزش غیر دائمی گل و لای جلوگیری از پیش بینی نخواهد بود. به مقیاس عقب نسبی دما در داخل عصر همین الان و امشب و بهبود نسبی دما به همین دلیل عصر چهارشنبه به همان اندازه پنجشنبه (3 و 4 فروردین) پیشگویی کردن می تواند باشد.

در داخل روزهای جمعه و شنبه (5 و 16 فروردین) آسمان است براق به همان اندازه قسمتی ابری در داخل برخی ساعات پیشگویی کردن می تواند باشد.

بر ایده گفتن اداره همه هواشناسی استان تهران، ایستگاه فیروزکوه (امین آباد) همراه خود بیشینه دمای 4 سطح سانتیگراد سردترین سطح استان تهران طی 24 ساعت قبلی گزارش شد.

بر ایده این گزارش، آسمان است تهران فردا (12 فروردین) نیمه ابری، گاهی ابری در کنار همراه خود وزش باد از حداکثر و رگبار همراه خود کمتر از دمای 9 و کمتر از دمای 18 سطح سانتی گراد پیشگویی کردن می تواند باشد. دمای 10 و کمتر از دمای 19 سطح سانتیگراد.

انتهای پیام