واکنش معاون وزیر ورزش به خبر «ممنوعیت ورود بانوان به ورزشگاه‌های مشهد»معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان با اشاره به نقل مطلبی تحت عنوان “ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌های مشهد” می‌گوید که محوریت موضوع تعیین ضوابط ویژه برای سه شهر مذهبی بود نه ایجاد محدودیت و ممنوعیت عمومی.

به گزارش ایسنا، روز یک‌شنبه به نقل از سینا کلهر ودر نشست هم‌اندیشی “نقاط استراتژیک حکمرانی برای اجرای پیوست فرهنگی” در مشهد در رسانه‌ها مطلبی نقل شده بود مبنی بر این که “ورود زنان به ورزشگاه‌های مشهد ممنوع شده است”. 

معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان با رد این نقل قول گفت: در سخنرانی انجام شده، محوریت تعیین ضوابط ویژه برای سه شهر مذهبی بود نه ایجاد محدودیت و ممنوعیت.

سینا کلهر اظهار کرد: در بحث تعیین ضوابط ورود قانونمند بانوان به ورزشگاه‌ها تاکید شد که شهرهای مذهبی ضابطه خاص خود را دارند و بر این اساس باید نسبت به تعیین این ضوابط اقدام لازم صورت گیرد بنابراین موضوع ممنوعیت حضور بانوان در ورزشگاه مشهد و دو شهر مذهبی دیگر در سخنرانی انجام گرفته مطرح نشده است.

انتهای پیام