پاسخ سرمربی آرژانتین به احتمالات بازنشستگی مسیرا انتخاب کنید و انتخاب کنید لیونل اسکالونی تایید کرد کدام ممکن است به قریب الوقوع بودن در نظر گرفته شده {نمی کند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید به قطعنامه بازیکنانش برای بازنشستگی به دلیل نیروی کار سراسری احترام خواهد گذاشت.

به گزارش ایسنا، لیونل مسی این هفته به این ماده موضوع شناسایی شد کدام ممکن است ممکن است علاوه بر این پس به دلیل جام بین المللی قطر قطعنامه بگیرد به دلیل رویداد سراسری خداحافظی تدریجی. تصمیمی کدام ممکن است لیونل اسکالونی به آن خواهد شد احترام خواهد گذاشت.

لیونل اسکالونی سرمربی نیروی کار سراسری آرژانتین ذکر شد: اکنون زمان آن خواهد شد نباید باشد کدام ممکن است با بیرون لیونل مسی به قریب الوقوع بودن آرژانتین در نظر گرفته شده کنیم، با این وجود به عنوان جایگزین به همان اندازه روزی کدام ممکن است این ستاره را {داریم} نیاز به به دلیل تفریحی او است لذت بردن ببریم. مسی کدام ممکن است پس به دلیل پیروزی 3-0 آرژانتین مقابل ونزوئلا در داخل روز جمعه 7 توپ را به بازو آورد، فاش کرد کدام ممکن است بلند مدت شخصی را پس به دلیل 2022 قطر تجزیه و تحلیل خواهد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است علاوه بر این به دلیل نیروی کار سراسری کناره گیری تدریجی.

ستاره پاری سن ژرمن به آرژانتین پشتیبانی کرد به همان اندازه اولیه قهرمانی شخصی در داخل کوپا آمریکا را به دلیل 12 ماه 1993 به بازو آورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون به در نظر گرفته شده اولیه قهرمانی در داخل جام بین المللی به دلیل 12 ماه 1986 است. در داخل {هر} صورت، اسکالونی به قطعنامه مسی احترام خواهد گذاشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتراف می تدریجی کدام ممکن است این شرکت کننده 34 ساله کدام ممکن است 81 گل به ثمر رسانده است. 159 تفریحی سراسری برای نیروی کار سراسری آلبی سلسته، او است {نمی تواند} بی پایان برای نیروی کار سراسری تفریحی تدریجی.

او است در داخل نشست خبری پیش به دلیل تفریحی ذکر شد: بعد به دلیل جام بین المللی 9 تنها واقعی مسی، نسبتاً کل شما خودشان بسیار را تجزیه و تحلیل خواهند کرد. من خواهم کرد در داخل افکار گیمرها نیستم کدام ممکن است بدانم ممکن است به چه یک چیز در نظر گرفته شده می کنند. از هر لحاظ ما به دلیل حضور لیونل مسی در داخل نیروی کار شخصی لذت بردن می بریم. نیازی نباید باشد به قریب الوقوع بودن در نظر گرفته شده کنیم، نسبتاً به دلیل زمان جاری لذت بردن ببریم. این مقررات اقامت است. هیچ فایده ای ندارد کدام ممکن است در نظر گرفته شده کنیم بعد به دلیل جام بین المللی چه اتفاقی می افتد.

آنخل دی ماریا باز هم دیگری به دلیل افرادی است کدام ممکن است به نظر می رسد مانند است به نوک دوران {حرفه ای} شخصی در داخل آرژانتین در دسترس می تواند باشد.

آرژانتین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکوادور به جام بین المللی راهی که در آن یافته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفریحی روز سه شنبه منصفانه تفریحی جشن به احتمال زیاد خواهد بود.

انتهای پیام