هیدروتراپی | سلامت کامل


آب درمانی یک روش درمانی قدیمی است که از آب برای کمک به بدن برای ترمیم خود استفاده می کند ، قدمت آن به اندازه انسان است. ما گاهی این روش درمانی را بدون اطلاع از آن به کار می بریم. هنگامی که یخ را روی رگ به رگ شدن می مالید ، هنگامی که یک حوله داغ را روی گردن سفت می اندازید یا هنگامی که خود را در وان آب گرم خیس می کنید تا از شر تنش خلاص شوید ، همه آنها هیدروتراپی هستند.دیدگاهتان را بنویسید