هواپیماهای شخصی روسی در داخل دبی پهلو می گیرندداستان ها حاکی به دلیل آن خواهد شد است که هواپیماهای شخصی شده الیگارش های روسی که برای ناپایدار به دلیل تحریم ها به دوبی گذشت بوده اند، ً در داخل آنجا گیر کرده بوده اند.

به گزارش ایسنا، به نقل به دلیل پایگاه خبری بیزینس اینسایدر، تحریم های اعمال شده علیه الیگارش های روسی ناشی از حمایت به دلیل تهاجم روسیه به اوکراین باعث شد بیش به دلیل 100 {هواپیما} در داخل فرودگاه دبی به پایین بنشینند. وال استریت ژورنال این اظهارات را بر مقدمه عکس ها تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانش های WingX Aerospace چاپ شده کرد.

بر مقدمه گزارش سایت WingX، در داخل هفته اول ماه مارس 49 پرواز به دلیل روسیه به امارات متحده عربی مشارکت در شد که سه برابر انواع پروازهای در گذشته به دلیل کرون است، با این وجود این تنها واقعی 2 {سوم} امارات روسیه است. . بازدید کنندگان در داخل هفته آخر بهمن.

عکس ها گرفته شده مشتاق در مورد Planet Labs – که سیاره پایین را اعمال می تدریجی – حتی می تواند توسعه جت های شخصی را به دلیل اواسط فوریه به همان اندازه اوایل آوریل نمایشگاه ها.

همراه خود {حمله} روسیه به اوکراین، کشورهای غربی تحریم هایی را علیه مسکو اعمال کردند. تحریم ها نه تنها واقعی سیستم مالی روسیه، متوسط در میان در دسترس ترین متحدان رئیس جمهور ولادیمیر پوتین را نیز عملکرد مکان ها.

در داخل نتیجه نهایی این تحریم ها، باشکوه ترین دارایی های بارهای الیگارش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی {ثروتمند} روسیه به همان اندازه به در این زمان مصادره شد. به عنوان تصویر، ماه قبلی کشتی شخصی شده میلیاردر روسی دیمیتری بومبیانسکی در داخل جبل الطارق شد.

به این دلیل علت ایجاد، در میان ثروتمندترین اشخاص حقیقی روسیه در داخل کشورهایی که روسیه را تحریم نکرده بوده اند، به دارایی های شخصی پناه بردند، مشابه با دوبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالدیو.

در داخل ماه مارس، 4 هواپیمای شخصی به دلیل مسکو به دبی پرواز کردند. با این وجود به آموزش داده شده است حقوقدانان تجارت هوانوردی، به دلیل آنجایی که این هواپیماها {نمی توانند} به دلیل دبی به محل قرارگیری یکی دیگر پرواز کنند، ً در داخل فرودگاه های دبی راه اندازی می شوند.

انتهای پیام