هفته پنجم لیگ برتر والیبال؛ دیدار شهداب را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه مس رفسنجاناجتناب کرده اند هفته پنجم والیبال پسرها ملت، گروه های شهداب یزد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مس رفسنجان روز چهارشنبه 6 مهرماه در سالن بی نظیر شهداب یزد به مصاف یکدیگر رفتند کدام ممکن است در نهایت این دیدار شهداب یزد در جدا خصوصی نتیجه عالی بر صفر به شیوع رسید. 3:این 2.