هشتمین حادثه غرق شدگی در داخل کوگلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد طی 26 روز امسالایسنا/ کوگلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد رئیس اورژانس 115 کهگیلووه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد به همین دلیل فوت یک نوجوان 26 ساله در داخل رودخانه بیدزرد بمبئی در داخل استان بهمئی خبر داد.

جهانبخش وحدت نژاد در داخل اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار خبرگزاری {دانشجویان} پاکستان اظهار داشت: غرق شدگان به همین دلیل عشایر جهان بمبئی هستند که در جهت غارهای کلان شهر بهایی در داخل {حرکت} بوده اند.

وی افزود: فوری پس به همین دلیل ادعا این خبر در داخل ساعت 18:38 به قلب پیام شهرستان کوگلویه، پایگاه های اورژانس 115 ماغر به محل حادثه اعزام شدند که پس به همین دلیل حدود 4 کیلومتر کوهنوردی در داخل محل حاضر شدند.

رئیس اورژانس 115 کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد اظهار داشت: جسد شخص غرق شده پس به همین دلیل حدود 2 ساعت مشتاق در مورد اهالی جهان به همین دلیل رودخانه بیرون شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نتیجه {طولانی} در دسترس بودن مدت زمان {زیر} آب در دسترس بودن، عملیات احیا مشارکت در نشد. زحمت کشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخص.»

وحیدتنژاد اظهار داشت: این سومین مورد غرق شدگی در داخل شهرستان بهمئی به همین دلیل ابتدای 12 ماه جاری تا به امروز است.

شایان اشاره کردن است به همین دلیل ابتدای 12 ماه جاری (طی 26 دیروز) هشت مورد فوتی بر تأثیر غرق شدگی در داخل شهرستان کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد به پرونده رسیده است.

انتهای پیام