مشاور گروه ملل در داخل یمن: وظیفه 2 طرف پایبندی به شومینه بس استفرستاده ویژه دبیرکل گروه ملل متحد به یمن شومینه سوزی جدیدترین در داخل یمن را فرصتی ارزشمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخاطره آمیز توضیح دادن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کرد کدام ممکن است وظیفه پایبندی به هماهنگی مستقیما بر عهده 2 طرف است.

هانس گروندبرگ، فرستاده ویژه دبیرکل گروه ملل متحد در داخل امور یمن، درست در این لحظه (چهارشنبه) در داخل عالی کنوانسیون مطبوعاتی ذکر شد کدام ممکن است مذاکرات به همان اندازه بالا ماه می برگزار احتمالاً وجود خواهد داشت به همان اندازه مذاکرات به بالا برسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به 1 راهی که در آن رفع سیاسی کدام ممکن است به {درگیری} بالا دهد، بازو یابد. به گزارش ایسنا رایزنی در داخل ریاض فرصتی {واقعی} برای رفع فاجعه یمن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید وظیفه پایبندی به شومینه بس مستقیماً بر عهده 2 طرف است.»

“در کل عالی نبرد {طولانی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید وحشیانه، اطفاء حریق فرصتی غیر معمول برای {حرکت} در جهت راهی که در آن رفع سیاسی است. این مقدماتی عملیات اطفای حریق در داخل یمن در داخل شش 12 ماه قبلی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {لحظه ای} گرانبها و خطرناک است است. اطفای حریق فرصتی بسیار مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر معمول است، را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون چنین شده است. {یک فرصت است}.» درود بر می توانید داشته باشید.

وی تاکید کرد: روزهای اول اطفای حریق به دلیل حساسیت بیشتری برخوردار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهی که در آن اندازی ایستگاه شومینه نشانی پس به دلیل هفت 12 ماه به هیچ وجه ساده نخواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: ماده زندانیان یکی از آنها در نظر گرفته میل های ماست را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای آن مشکل زیادی می کنیم.

فرستاده دبیرکل گروه ملل متحد به یمن خاطرنشان کرد کدام ممکن است شومینه بس ها گاهی اوقات مقاومت می آورند تا به دلیل توسعه سیاسی حمایت شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود کدام ممکن است به دلیل زمان تحریک کردن شومینه بس خشونت ها به میزان قابل توجهی کاهش یافته است است، با این وجود برخی تجربیات به دلیل خصومت ها دلخوری کردن هایی را در داخل فراگیر مارب راه اندازی کرده است.

گروندبرگ افزود: به دلیل طرفین {دعوت} کرده ایم به همان اندازه در داخل مونتاژ بازگشایی معابر تعز نمایندگی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش بینی حضور اعضای شخصی مراقبت از این نشست هستیم.

مشاور گروه ملل در داخل امور یمن پیشتر آگاه بود: «طرف‌های نبرد یمن به هدایت شومینه‌بس 2 ماهه به دلیل دوم آوریل {پاسخ} سازنده دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود شومینه‌بس اثیری، زمینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریایی در داخل درون یمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل طولانی شدن مرز موافقت کردند.» “

انتهای پیام