نخست وزیر جدید ایتالیا راه ترامپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوربان را دنبال خواهد کرد.معاون پارلمان اروپا ابراز اولویت کرد کدام ممکن است رئیس حزب “برادران ایتالیا” کدام ممکن است پیش فرض بلافاصله اولین نخست وزیر زن این ملت شود، اظهار داشت کدام ممکن است “جورجیا ملونی” راه دونالد ترامپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویکتور را دنبال خواهد کرد. اوربان جاده مشی.

به گزارش ایسنا، به نقل اجتناب کرده اند خبرگزاری اسپوتنیک، کاترینا بارلی، معاون رئیس پارلمان اروپا ضمن “انواع زیادی” بررسی مدیریت ائتلاف راست گرای ایتالیا، به روزنامه آلمانی “ولت” اظهار داشت کدام ممکن است “جورجیا مالونی” الگوی سیاسی، دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان، نخست وزیر ایتالیا خواهد بود.

توماس ویتز، مشاور پارلمان اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس مشترک حزب بی تجربه اروپا نیز اظهار داشت کدام ممکن است اتحادیه اروپا تنها ممکن است شناخته شده چون خوب گروه حرکت تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالونی در این مورد ممکن است برای اروپا “فاجعه” باشد.

این روزنامه آلمانی به نقل اجتناب کرده اند ویتز نوشت: اگر ایتالیا، سومین اقتصاد غول پیکر اتحادیه اروپا، توسط ائتلافی اجتناب کرده اند اسبابک ها «پسا فاشیست» را انتخاب کنید و انتخاب کنید راست اداره شود، اساس ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا ارزش آن را دارد های این اتحادیه در این اتحادیه قرار خواهد گرفت. خطر.”

رهبران اتحادیه اروپا کدام ممکن است اجتناب کرده اند دفاع کردن وحدت پس اجتناب کرده اند حمله روسیه به اوکراین دلخور هستند، می ترسند ایتالیا به شریکی «غیرقابل پیش خروجی بینی» تر اجتناب کرده اند زمان نخست وزیری ماریو دراگی ترتیب شود.

پیشتر بلافاصله (دوشنبه) خبرگزاری ایتالیایی آنسا گزارش داد کدام ممکن است نتایج اولین شمارش آرا آرم می دهد کدام ممکن است حزب ملونی برای ادغام کردن لیگ متئو سالوینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فورزا ایتالیا به مدیریت سیلویو برلوسکونی چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه.شصت را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 نسبت آرا را به بازو راه اندازی شد شده است است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی این نتیجه چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه.شصت را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 نسبت آرا را به بازو آورد. اکتسابی کرد مجلس سنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس عوام ایتالیا شده است.

انتهای پیام