نحوه بازدید به عتبات در ایام تاسوعا را انتخاب کنید و انتخاب کنید عاشورای حسینی/ ادعا کردن تدابیر پلیسسخنگوی فراجا به تشریح آمادگی پلیس برای بازدید به عتبات در ایام تاسوعا را انتخاب کنید و انتخاب کنید عاشورای حسینی صنوبر.

سردار مهدی حاجیان در ذکر شد وگو در جدا خصوصی ایسنا. وی در خصوص اینکه خواه هر دو 9 امکان بازدید زمینی ناخن ها به عتبات در ایام تاسوعا را انتخاب کنید و انتخاب کنید عاشورای حسینی موجود است، ذکر شد: پلیس در سرتاسر ملت در جدا خصوصی ملاحظه به نزدیک بودن ایام تاسوعا را انتخاب کنید و انتخاب کنید عاشورای حسینی اقدام کرد. آمادگی در مرزهای زمینی برای بازدید به ملت اجتناب کرده اند تعدادی از روز پیش عراق را افزایش داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر ها رسانی به زائران اجتناب کرده اند مرتفع ترین عتبات را اذیت کردن کرده است.

وی یکپارچه داد: افرادی کدام ممکن است می خواهند به عراق بازدید کنند باید گذرنامه اصلی داشته باشند. بر مقدمه معاهده لغو روادید ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عراق، اشخاص حقیقی می توانند با منافذ و پوست بدست آمده ویزا به عراق بازدید کنند.

سخنگوی پلیس ملت افزود: زائران عتبات می توانند هم به صورت کاروانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم به صورت انفرادی اجتناب کرده اند مرزها حرکت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارد عراق شوند. در جاری حاضر تصویر ها پلیسی در مرزها به زائران حاضر تبدیل می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکنون اشکال خاصی در این زمینه نداشته ایم.

حاجیان دانستن درباره آمار تردد زائران به عراق نیز ذکر شد: به طور استاندارد می توان ذکر شد روزانه بیش اجتناب کرده اند هشت به شبیه به اندازه ده هزار نفر اجتناب کرده اند مرزها تردد می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند پلیس در سرتاسر ملت استفاده می کنند. زائران می توانند در ایام تاسوعا را انتخاب کنید و انتخاب کنید عاشورای حسینی نیز به عتبات مشرف شوند.

اصولاً بیاموزید:


بهتر از دغدغه ما در ایام اربعین تعطیل نشدن منطقه پارکینگ ماشین هاست


خواستن همکاری در جدا خصوصی «فرجا» برای تسریع در تردد زائران اربعین


هلال احمر امسال ارزش ای برای تصویر ها رسانی به زائران اربعین بدست آمده نمی شود

سخنگوی فراجا علاوه بر این پیشتر ادعا کردن کرده بود کدام ممکن است هم اکنون بازدید به عتبات اجتناب کرده اند سه مرز مهران، چذابه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شلمچه در جاری انجام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی انتظامی کل ملت جدا هم توصیه تصویر ها رسانی به زائران عتبات است. وی دانستن درباره آمادگی پلیس برای پرسه زدن اربعین امسال نیز ذکر شد: امسال 30 هزار سرباز در خدمت زائران پرسه زدن اربعین خواهیم بود. این نیروها انصافاًً داوطلبانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه عشق را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنجکاوی به حضرت سیدالشهدا در این مأموریت ها تصویر می کنند. علاوه بر این در جدا خصوصی ملاحظه به اینکه چهل نسبت زائران اربعین را بانوان نمایند، اجتناب کرده اند توانمندی های پلیس زن نیز استفاده می کنیم. در جاری حاضر 148 گیت ما در سه مرز مهران، چذابه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شلمچه برای جابجایی زائران اربعین سرزنده شده است. در صورت توافق در جدا خصوصی طرف عراقی جدا هم توصیه افزایش مرزها هستیم.

به مشاوره وی تمهیدات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر ها پلیس در ایام پرسه زدن اربعین افزایش خواهد کشف شد کدام ممکن است درمورد به مرزبانی، گذرنامه، راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی، پلیس پیشگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاجیان علاوه بر این هرگونه افزایش ارزش صدور گذرنامه را تکذیب کرد.

انتهای پیام