نبرد جدید پرسپولیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهر خودرو در پرونده گل محمدیاز بسته گلف شهرخودرو مدعی شد پرسپولیس بار تولید عکس در مفاد قرارداد خصوصی در جدا خصوصی این از بسته گلف مشهدی قول بدی داده است.

به گزارش ایسنا، از بسته گلف شهرخودرو بار تولید عکس اجتناب کرده اند انجام پرسپولیس در خصوص رضایت یحیی گل محمدی گلایه کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب گرفت برای قبول تقاضا شده است هایش در جدا خصوصی این از بسته گلف تهرانی همکاری نکند. قرارداد سرمربی حال پرسپولیس همچنان آسیب دیده نشده دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر بار 2 از بسته گلف در جدا خصوصی موضوع جدیدی دچار ضرر می شوند.

از بسته گلف شهرخودرو در این میان (پنجشنبه) ادعا کرد کدام ممکن است تولید عکس حاضر به همکاری در جدا خصوصی پرسپولیس نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طریق مراجع قضایی به مطالبات خصوصی حرکت خواهد کرد از یکی اجتناب کرده اند بندهای توافقنامه 2 از بسته گلف مبنی بر صنوبر بخشی اجتناب کرده اند پول شهرخودرو، احسان حسینی است. ، هافبک تیمی کدام ممکن است به صورت قرضی در مشهدی اوقات فراغت می تنبل آن را به شهرخودرو خواهد داد در جدا خصوصی این جاری از بسته گلف پرسپولیس رضایت نداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامه ای به حسینی برای فسخ قرارداد کشتی کرد.

در جدا خصوصی این اتفاق شهر خودروسازی تولید عکس حاضر به توافق در جدا خصوصی پرسپولیس نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده می تنبل به شبیه به اندازه اجتناب کرده اند طریق مراجع ذیصلاح تمام مطالبات آنها را به یکباره بگیرد.

انتهای پیام/