نانکا: در تذکر گرفته شده جام جهانی بیرانوند را اجتناب کرده اند آن در اطراف می تدریجی/ برای قهرمانی باید خیلی مقاوم باشیم


سرمربی دروازه بان های پرسپولیس می گوید اگر در تذکر گرفته شده حضور در جام جهانی روی بیرانوند تاثیری داشته باشد قطعا به جام جهانی نمی رود.

ولسلی ننکا، معلم دروازه بان های برزیلی پرسپولیس در اظهار داشت وگو در جدا خصوصی ایسنا، دانستن درباره شرایط این کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد فنی دروازه بان های پرسپولیس صحبت کرد. او می گوید منصفانه دروازه بان بالقوه است خطا تدریجی در جدا خصوصی این جاری باید بازی تدریجی به شبیه به اندازه اشتباهاتش را به حداقل برساند. این معلم علاوه بر این می گوید به شبیه به اندازه به حال فضای هواداران ایرانی را در هیچ جای عکس ندیده است.

در آسیب دیده نشده اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوی ولسلی نانکا در جدا خصوصی ایسنا را می خوانید:

* در قبلی اجتناب کرده اند آغاز پرسپولیس اجتناب کرده اند این کارمندان خبر داشتید؟

وقتی پرسپولیس اجتناب کرده اند ممکن است دعوت کرد به ایران بیایم شاد شدم. ممکن است از در لیگ قهرمانان آسیا در جدا خصوصی پرسپولیس برخورد با شده ام. پرسپولیس کارمندان بزرگی است. می دانم استاندارد فنی این کارمندان بالاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشحالم کدام ممکن است در این کارمندان حضور دارم.

* بعد اجتناب کرده اند تعدادی از مونتاژ بازی، وقتی هواداران برای اولین بار به ورزشگاه شهید کاظمی آمدند، خیلی بالقوه است را الهام بخش کردند. پرسپولیس هواداران زیادی دارد کدام ممکن است همه وقت به ورزشگاه می آیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند کارمندان مورد پسند خصوصی حمایت می کنند. نظرت با توجه به هواداران پرسپولیس چیست؟

به هواداران پرسپولیس احترام می گذارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید می دانم پرسپولیس هواداران زیادی دارد. وقتی هواداران در بازی حضور داشتند متوجه این موضوع شدم. هواداران برای ما دوست دوازدهم هستند. این پرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو مسئولیت سنگینی را بر دوش ما می گذارد. این هدف است سعی می کنم بهتر از عملکردم را در پرسپولیس انجام دهم.

وقتی منصفانه دروازه بان خطا می تدریجی، حتماً مشکلی موجود است. وقتی خطا از را انتخاب کنید و انتخاب کنید از تکرار تبدیل می تواند باشد، به خوانایی چیزی خطا است. بازی برای منصفانه دروازه بان حیاتی است، در جدا خصوصی این جاری افکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن خصوصی دروازه بان نیز حیاتی است. شاید در مسکن خصوصی اش ضرر دارد. برای منصفانه معلم حیاتی است کدام ممکن است این مشکلات را بشناسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را برطرف تدریجی.* تعدادی از روز در جدا خصوصی دروازه بان های پرسپولیس کار احتمالاً انجام دادی؟ تذکر بالقوه است با توجه به استاندارد فنی آنها چیست؟

ما در جدا خصوصی سه دروازه بان کار می کنیم. بیرانوند را اجتناب کرده اند روزی کدام ممکن است مقابل پرسپولیس بودم می شناسم. او استاندارد خصوصی را به ممکن است تصویر داده است. دروازه بان خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دردسرساز کوش است. احمد گوهری هم دروازه بان خوبی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد بالایی دارد. می دانم کدام ممکن است فصل قبلی برای گهری خوشایند پیش نرفت، در جدا خصوصی این جاری امیدوارم او به شکل خوشایند خصوصی بازگردد. در زیرین، 9 تنها قابلیت شخص خاص تصویر کننده حیاتی است، اما در جدا با این افکار دروازه بان نیز حیاتی است. او باید در جدا خصوصی روانشناختی آرام را انتخاب کنید و انتخاب کنید با منافذ و پوست ضرر وارد زیرین شود. اگر ذهنیت مقاوم داشته باشد – مثل علیرضا بیرانوند – کار معلم دستی تر تبدیل می تواند باشد. وقتی اجتناب کرده اند ممکن است بپرسید مهمترین مشخصه منصفانه دروازه بان چیست، می گویم ذهنیت.

* فصل قبلی دروازه بان های پرسپولیس اشتباهاتی داشتند کدام ممکن است حتی باعث شد گل محمدی هم دانستن درباره آن خطاها صحبت تدریجی. به تذکر بالقوه است چه باید کرد به شبیه به اندازه دروازه بان ها از طریق مسابقه کمتر خطا کنند؟

خطاها رخ خواهد داد. ما باید کاری کنیم کدام ممکن است اجتناب کرده اند تکرار آنها جلوگیری کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع آنها را کاهش دهیم. این چیزیست کدام ممکن است ما انجام میدهیم. وقتی منصفانه دروازه بان خطا می تدریجی، حتماً مشکلی موجود است. وقتی خطا از را انتخاب کنید و انتخاب کنید از تکرار تبدیل می تواند باشد، به خوانایی چیزی خطا است. بازی برای منصفانه دروازه بان حیاتی است، در جدا خصوصی این جاری افکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن خصوصی دروازه بان نیز حیاتی است. شاید در مسکن خصوصی اش ضرر دارد. برای منصفانه معلم حیاتی است کدام ممکن است این مشکلات را بشناسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را برطرف تدریجی.

* فصل قبلی کدام ممکن است دروازه بان های پرسپولیس مرتکب خطا شدند، کادر فنی این کارمندان از نزدیک اجتناب کرده اند سوی هواداران تحمل فشار قرار گرفت. اگر در فصل آینده مشکلی پیش بیاید، می توانید فشار را تحمل کنید؟

وقتی انتخاب می گیرید معلم شوید، باید در جدا خصوصی فشار را انتخاب کنید و انتخاب کنید استرس جدا بیایید. خواه هر دو 9 ساده دروازه بان است کدام ممکن است خطا می تدریجی؟ همه بالقوه است در فوتبال خطا کنند. ضرر خطاها دروازه بان این است کدام ممکن است این است کدام ممکن است اگر دروازه بان خطا تدریجی، توپ ترتیب به گل تبدیل می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین باعث انتقاد تبدیل می تواند باشد. معمولاً منصفانه کارمندان هر چقدر هم کدام ممکن است امتحان شده تدریجی نمی تواند گل بزند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شبیه به اوقات فراغت هر چقدر هم کدام ممکن است دروازه بان توپ ها را از بین بردن تدریجی، هیچکس با توجه به آن بلوک ها صحبت نمی شود، در جدا خصوصی این جاری اگر او خطا تدریجی، همه اجتناب کرده اند آن خطا صحبت می کنند. در جدا خصوصی این حرف ها می توان تمام قابلیت دروازه بان را زیر پرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو برد. کاری کدام ممکن است ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید گل محمدی انجام می دهیم این است کدام ممکن است این است کدام ممکن است همه گیمرهای مشتاق در زیرین به یکدیگر کمک می کنند به شبیه به اندازه خطاها را به حداقل برسانیم. بالقوه است ساده باید بازی کنید به شبیه به اندازه خطاها را به حداقل برسانید. آموزش داده شده است تبدیل می تواند باشد، خطاها در اوقات فراغت در جاری شیوع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اجتناب ناپذیر است. نگهداری پرسپولیس باید ذهنیت مقاوم داشت. اگر خطا کنید، هواداران بالقوه است را زیر تذکر دارند. باید خوشایند کار کنی به شبیه به اندازه هواداران را راضی کنی. امیدوارم فصل خوبی در پیش داشته باشیم.

نانکا: فکر جام جهانی بیرانوند را از آن دور می کند/ برای قهرمانی باید خیلی قوی باشیم

* جام جهانی نزدیک است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرسپولیس علیرضا بیرانوند را در اختیار دارد کدام ممکن است احتمال حضور در جام جهانی را دارد. به تذکر بالقوه است او قادر خواهد بود در WC اوقات فراغت تدریجی؟

اگر در تذکر گرفته شده حضور در جام جهانی در بیرانوند به ذهنش خطور تدریجی قطعا به جام جهانی نمی رود. بیرانوند تصویر کننده پرسپولیس است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید در این از تجهیزات گلف خوشایند باشد به شبیه به اندازه به کارمندان سراسری دعوت شود. اگر در باشگاهش ناسالم باشد نمی تواند به کارمندان سراسری دعوت شود. تمام تلاشم این است کدام ممکن است این است کدام ممکن است در جدا خصوصی انجام خوبش انگیزه ای به او بدهم به شبیه به اندازه برای جام جهانی جدا هم توصیه شود. 9 تنها بیرانوند، اما در جدا با این سایر دروازه بانان کارمندان سراسری نیز باید در از تجهیزات گلف خصوصی انجام خوبی داشته باشند به شبیه به اندازه به کارمندان سراسری دعوت شوند.

* بیرانوند در فینال دیدارها در کارمندان سراسری جایگاه خصوصی را اجتناب کرده اند کف دست داده است. خواه هر دو 9 او قادر خواهد بود جایگاه خصوصی را پس بگیرد؟

او به هدف مصدومیت جایگاه خصوصی را در کارمندان سراسری اجتناب کرده اند کف دست داد. روزی کدام ممکن است در پرتغال اوقات فراغت می کرد او را دیدم. وقتی دروازه‌بانی مصدوم می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید دروازه‌بان عکس اصولاً حرکت می‌تدریجی، قطعاً جای خصوصی را اجتناب کرده اند کف دست می‌دهد. بیرانوند در بوویشتا انجام خوبی داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است مسابقات بیرانوند را دیده ام. در جدا خصوصی بیرانوند در باویشتا هم دوست هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعاتی اجتناب کرده اند او دارم. بیرانوند دروازه بان دردسرساز کوشی است. امیدوارم در جدا خصوصی کمک او امسال پیروز شویم.

ممکن است طرفدار کارمندان سراسری برزیل در جام جهانی هستم در جدا خصوصی این جاری نتایج کارمندان سراسری ایران را هم دنبال می کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیلی ترجیح می دهم نتایج خوبی بگیرند. گیمرهای مشتاق ایرانی باید ادراک داشته باشند کدام ممکن است می توانند اجتناب کرده اند گروه صعود کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر صعود کنند برای اولین بار است. امیدوارم هم ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم برزیل در جام جهانی نتایج خوبی بگیرند.* اجتناب کرده اند روزی کدام ممکن است در پرسپولیس کار می کنی، هواداران بايد را تماشا می کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصاویرت در زمان طراحی تمرینات آشکار می شد. در باره این موضوع چه در تذکر گرفته شده می کنید؟

ممکن است در برزیل کار کرده ام در جدا خصوصی این جاری باید بگویم کدام ممکن است به هیچ وجه چنین فضایی را ندیده بودم. می فهمید کدام ممکن است در برزیل همه فوتبال را دوست دارند، در جدا خصوصی این جاری ممکن است چنین هوادارانی را ندیده ام کدام ممکن است کارمندان خصوصی را دوست داشته باشند. انواع فالوورهای صفحه اینستاگرام ممکن است افزایش کشف شد کدام ممکن است تصویر می دهد هواداران کارمندان را دنبال می کنند. اجتناب کرده اند هواداران به خاطر محبتشان به ممکن است تشکر می کنم. آنها به ممکن است انگیزه زیادی می دهند.

* نظرت دانستن درباره کارمندان سراسری فوتبال ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید حریفانش در جام جهانی چیست؟ خواه هر دو 9 ایران اجتناب کرده اند گروه خصوصی ممکن است درگاه بیفتد؟

چرا 9، آدم امیدوار است. ایران در 2 شکاف حال جام جهانی کدام ممکن است در آن حضور داشت، انجام a باشکوه خوبی داشت. روزی کدام ممکن است در قطر بودم، گیمرهای مشتاق باکیفیت ایرانی را دیدم. اگر این گیمرهای مشتاق به خودشان ایمان داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دردسرساز امتحان شده کنند، می توانند سودآور شوند. بالقوه است کار بزرگی انجام دادید کدام ممکن است 3 بار متوالی به WC صعود کردید. ساده کارمندان های عظیم به جام جهانی می الگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید الان ایتالیا در جام جهانی نیست. ایران پتانسیل افزایش را دارد، چرا آنها ارتقاء را اجتناب کرده اند گروه خصوصی در تذکر نمی گیرند؟

* خواه هر دو 9 برزیل احتمال قهرمانی در جام جهانی را دارد؟

برزیل همه وقت مدعی جام جهانی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دوران هم همینطور خواهد بود. برزیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این فرانسه، هلند، انگلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلمان مدعی قهرمانی هستند. این کارمندان ها گیمرهای مشتاق باکیفیتی دارند. اخیرا شرایط برزیل اصولاً شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایج خوبی کسب کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا یکی اجتناب کرده اند مدعیان خواهد بود. این کارمندان 2 دروازه بان به تصمیم تکل های آلیسون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادرسون دارد. ممکن است طرفدار کارمندان سراسری برزیل در جام جهانی هستم در جدا خصوصی این جاری نتایج کارمندان سراسری ایران را هم دنبال می کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیلی ترجیح می دهم نتایج خوبی بگیرند. گیمرهای مشتاق ایرانی باید ادراک داشته باشند کدام ممکن است می توانند اجتناب کرده اند گروه صعود کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر صعود کنند برای اولین بار است. امیدوارم هم ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم برزیل در جام جهانی نتایج خوبی بگیرند.

نانکا: فکر جام جهانی بیرانوند را از آن دور می کند/ برای قهرمانی باید خیلی قوی باشیم

* از آن به بعد است می فهمید پرسپولیس 5 بار متوالی قهرمان لیگ ایران شد در جدا خصوصی این جاری فصل قبلی نایب قهرمان شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین باعث شد این کارمندان تحمل فشار از حداکثر هواداران قرار بگیرد. نظری با توجه به این موضوع دارید؟

5 قهرمانی عامل بزرگی است، در جدا خصوصی این جاری خالص است کدام ممکن است منصفانه کارمندان منصفانه سال قهرمان نشود. کسب 5 قهرمانی مسئولیت را با استاندارد حرفه ای می تدریجی. همه کارمندان ها کار می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط لیگ ایران خوب است. هر معلم کدام ممکن است به پرسپولیس می آید اجتناب کرده اند فشار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولیت با استاندارد حرفه ای آن آگاه است. گفتنی است بعد اجتناب کرده اند کسب 5 قهرمانی متوالی، مقام دوم خالص است، در جدا خصوصی این جاری باید دید کدام ممکن است پرسپولیس قهرمان نشد چه شد. معمولاً کارمندان عکس اصولاً است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالقوه است قهرمانی را اجتناب کرده اند کف دست می دهید. هواداران پرسپولیس پیش خروجی بینی دارند این کارمندان همه وقت قهرمان شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ممکن است را نمی ترساند. ممکن است به مسئولیت با استاندارد حرفه ای خصوصی واقفم. برای کسب عنوان قهرمانی باید خیلی مقاوم باشی چون همه از تجهیزات گلف ها امتحان شده می کنند. این فشار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی وقتی ده امتیاز جلوتر باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس مساوی کنید، منصفانه بار تولید عکس فشار است. اگر انتخاب دارید معلم شوید، باید به این امتیازات بپردازید.

انتهای پیام