می‌خواهیم در داخل ۶ ورزشی باقی‌مانده فلسفه‌مان را پیاده کنیمسرمربی مس رفسنجان می‌گوید مطمئناً یکی حسرت‌های او می رود {در این} گروه، نبودن هواداران در داخل جشن قهرمانی مس در داخل لیگ ۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید صعود این گروه به لیگ برتر است.

به گزارش ایسنا، مس رفسنجان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فجر سپاسی فردا (سه‌شنبه) در داخل چارچوب هفته بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید {پنجم} لیگ برتر در داخل رفسنجان به مصاف هم می‌توسعه. محمد ربیعی، سرمربی مس رفسنجان در داخل نشست خبری پیش به همین دلیل ورزشی اظهار کرد: می‌دانم هوادارانمان بلیت ورزشی فردا را خریده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد به همین دلیل 2 12 ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرده‌ای به ورزشگاه می‌آیند. فردا ورزشی مهمی {داریم}. برای شخص خاص خودم خیلی خودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات گلف‌مان قابل توجه خواهد بود شش ورزشی باقی مانده به همین دلیل فصل، فلسفه خودمان را فارق به همین دلیل نتیجه نهایی یکپارچه دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیفیت بالا خوبی داشته باشیم.

او می رود افزود: خیلی خوشحالم کدام ممکن است هدایت گروه فجر را مطمئناً یکی وابستگان فوق العاده خوبم در داخل 12 ماه قبلی، مخصوصاً آقای سرآسیایی در داخل اختیار دارد. به همین دلیل صمیم قلبم برای او می رود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیمش در داخل یکپارچه راهی که در آن، آرزوی توفیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهروزی در واقع دارم.

سرمربی مس رفسنجان کسب اطلاعات در مورد حضور تماشاگران در داخل ورزشگاه اظهار داشت: ما به همین دلیل هفت هر دو هشت ورزشی به همین دلیل لیگ ۱ کدام ممکن است باقی‌مانده بود، {متاسفانه} به {شرایط} کرونا حضور مردمان در داخل ورزشگاه را نداشتیم. مطمئناً یکی حسرت‌های من خواهم کرد حضور هوادار مس رفسنجان در داخل زمان صعود این گروه به لیگ برتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جشن قهرمانی این گروه بود. همه 12 ماه قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۴ هفته به همین دلیل امسال را هم با بیرون تماشاگر ورزشی کردیم. پارسال جزو هشت گروه اول قرار گرفتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال هم در داخل نیمه بالایی جدول قرار گرفته‌ایم دلیل این است علت ایجاد دوست خوب {داریم} تماشاگران‌مان به ورزشگاه بیایند.

ربیعی کسب اطلاعات در مورد حمایت مسئولان رفسنجان به همین دلیل گروه مقوله ای کرد: به همین دلیل آن خواهد شد‌ها تشکر می‌کنم. حضور این اشخاص حقیقی نشاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انگیزه} برای همه اعضای گروه است کما این کدام ممکن است گروه برای این بزرگواران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان رفسنجان است. مردمان رفسنجان به من خواهم کرد لطف دارند خصوصا در داخل ۲۰ – ۲۵ دیروز لطف زیادی به من خواهم کرد داشتند و عملکرد خدمت می کنند شهروند افتخاری رفسنجان می‌گویم کدام ممکن است واقعا آن خواهد شد‌ها را واقعاً دوست دارم.

او می رود در طولانی مدت کسب اطلاعات در مورد غایبان مس مقابل فجر اظهار داشت: ما در داخل ورزشی فردا شاهین توکلی را در نتیجه 4 کارته در دسترس بودن در داخل اختیار {نداریم}. ممکن است حتی مهدی ترکمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید یونس اکبرپور را هم در نتیجه مصدومیت در داخل ترکیبی‌مان {نداریم}.

انتهای پیام