مونتاژ 169 سینی دام را انتخاب کنید و انتخاب کنید طیور در سمنانایسنا/ سمنان مدیرکل صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا استان سمنان اجتناب کرده اند مونتاژ 169 قلم داروی دام را انتخاب کنید و انتخاب کنید طیور در سمنان خبر داد.

علی تشنه دل در ترکیبی خبرنگاران اظهار داشت: استاندار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای کارگروه برای تعمیر سبدها مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد مالی اجتناب کرده اند تسهیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر سبدها مونتاژ در استان رویان دارو را انتخاب کنید و انتخاب کنید واحدهای تجاری کندرس سمنان بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند نزدیک در جریان مشکلات این موارد قرار گرفتند. موارد

وی افزود: تصویر رویان دارو در جدا خصوصی بودجه 394 میلیارد ریال قابلیت مونتاژ سالانه 12 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 700 تن داروی دام را انتخاب کنید و انتخاب کنید طیور به صورت پودر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مایع را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب در عمق از داروهای تزریقی دام را انتخاب کنید و انتخاب کنید طیور را دارد.

مدیرکل صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا استان سمنان اظهار داشت: حدود 169 داروی مصرفی دام را انتخاب کنید و انتخاب کنید طیور در این واحد تجاری مونتاژ تبدیل می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانسته زمینه اشتغال 480 نفر را فراهم تنبل.

تشنه آسیب دیده نشده داد: بازدید استاندار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای کارگروه تسهیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر سبدها مونتاژ در استان اجتناب کرده اند تصویر کندر آسیب دیده نشده کشف شد.
وی افزود: تصویر کندر در جدا خصوصی بودجه ده هزار میلیارد ریال قابلیت مونتاژ سالانه بیش اجتناب کرده اند 334 هزار تن انتخاب در عمق از مایعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوینده های بهداشتی، ظروف پلاستیکی، پودر لباسشویی، صابون را انتخاب کنید و انتخاب کنید خمیر دندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید این 2 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید پانصد عدد بازو الکلی دارد.

مدیرکل صمت استان سمنان افزود: مونتاژ محصولات متنوع نوک دادن کننده سبد محصولات مرغوب، در جدا خصوصی برند سند شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوش عنوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال زایی بالا اجتناب کرده اند مشخصه های این واحد تولیدی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمینه اشتغال حدود چهارصد نفر را فراهم کرده است.

انتهای پیام/