موافقت ترکیه در جدا خصوصی راهنمایی بذرپاش برای تشکیل گروه دیوان محاسبات اسلامی


موافقت ترکیه با پیشنهاد بذرپاش برای تشکیل سازمان دیوان محاسبات اسلامی

روسای دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیه در جو مجمع اکوسای دیدار کردند.

به گزارش ایسنا، مهرداد بذرپاش در این نشست ضمن تشکر اجتناب کرده اند میزبانی افسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت ترکیه اجتناب کرده اند میزبانی مسابقات ورزشی همبستگی کشورهای اسلامی، به قابلیت مشترک این ملت در زمینه نظارت مالی اشاره کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: پس اجتناب کرده اند توافقات خوبی کدام ممکن است اخیرا صورت گرفته است. توافق روسای جمهور ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیه به نوک رسید، حالا نوبت به اصول محاسبات 2 ملت رسیده است به شبیه به اندازه در جدا خصوصی همکاری مشترک زمینه کار با هم به شبیه به اندازه حد زیادی مالی را فراهم تنبل.
رئیس کل گروه حسابداری جمهوری اسلامی ایران، حسابرسی مشترک موضوع صادرات سوخت اجتناب کرده اند ایران به ترکیه، سدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب های مرزی را اجتناب کرده اند مهمترین زمینه های همکاری نظارتی دانست.
بذرپاش راهنمایی خصوصی را برای تشکیل «گروه دیوان محاسبات کشورهای اسلامی» حاضر کرد کدام ممکن است در جدا خصوصی استقبال خوب و دنج همتای انصراف وی مواجه شد.
مهرداد بذرپاش سپس به تشریح اندازه «کارگروه حسابرسی فناوری داده ها» پیشنهادی کشورمان در نهمین نشست گروه ECOSAI صنوبر.
متین ینر رئیس دیوان محاسبات ترکیه نیز در جدا خصوصی ابراز خرسندی اجتناب کرده اند دیدار در جدا خصوصی رئیس دیوان محاسبات کشورمان، 2 تمدن عظیم ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیه را بستری برای همکاری همه جانبه در زمینه های مختلف دانست. وی ضمن ادعا کردن موافقت در جدا خصوصی مشکل‌های پیشنهادی برای حسابرسی مشترک بین 2 ملت، اجتناب کرده اند بذرپاش دعوت صحیح برای بازدید به ترکیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید اجتناب کرده اند بخش‌های مختلف اصول محاسبات در این ملت به حرکت آورد.

انتهای پیام