موارد اضافی: "سوپرانوها" دقیق ترین بازتاب آمریکای معاصر استعکس مردی که در خیابان راه می رود

چون همه تماشا می کنند "سوپرانوها ،" پیوندهای پایان روز امروز را بررسی کنید: YouTube ضد واکسرها ، بهترین خردل ، اهمیت ورزش ، فینالیست های جایزه Comedy Pet Photo ، گیرنده در سطل زباله و موارد دیگر را ممنوع می کند. [ more › ]

دیدگاهتان را بنویسید