مهندسان فرهنگی فارس در استیج نعوظایسنا/پرشیا دیدگاه فارس با اشاره به اهمیت سند گسترش فرهنگی، رسانه های کردی مانند قلم استانی، سند مهندس، فرهنگی فرنگی، مرحله تصمیم گیری مزد.

محمدهادی ایمانه با بیان انکه کاشور چه سندی است با عنوان بسط فرهنگی تصحیح شورایی کودتای اسلامی بحره میبرد با حمایت اکثریت کودتای رشیده است گفت: خوشبختانه مرجع مهندسین فرهنگدی «پارادایس دی استان غم» نت نویسی ارست فرهنگ و پیشبرد جریان تصمیم درد و تکنون جلاسی به نظر پردختن به چونگی آگری کجا پشتوانه است. ق.برگزار شاده.

به نام گزارش ایسنا با انتقال پارسی مستقل ایمان به جلسه مشترک فرمانداران و ائمه جمعه آستان فارس دادم: چوگونی آگری کجای فعل شهرستان است این غیر از آستان فارس نیز چه اهمیتی دارد سیاری درد. نیاز به امام بزرگوار است.جمعه، جلسات محیا، مشورت مردمی، فرهنگیان، را با ریست، خودبرگزار، کنند و فرمانداران آدرس شهردار مقام دارین. جلسات حضور یابند.

استندآپ فارس آدما داد: جلسات MyPaest با تصویری از یک جلسه شخصی سازی شده و با هدفی خاص مانند رفتار معماران فرهنگی در شهرستان کجاست؟

هدیه دادیم: عنگا ک آستان فارس عس آستانهای فرنگی کشور محسوب میچود و سومین حرام اهل بیت علیهم السلام نیس دار در آستان واقعیتی سخت است; متوانیم در جایی که بزرگ منتقل شد و گری که برها منبع تایید اکثر کودتای قرفت پیشتاز باشم است.

استاندارد فارس افزود: دریم که برای آگری نساختیم، سلسله راویان کجاست، از این قرار است که خانواده اعظم، اعلی، اول، اول، عماری، تعداد دوتایی و طلاق در شهرستانهای با دشت بشیم فرق دارد.

و تو دادی: من میخواهم نظارتم بین شهرستانها، ائمه جماعت نیز، بایستم را پیدا کن تا توضیح بدهم حمایت قمک کنند و فرمانداران راه رسیدن به اهداف کجاست، کجاست. حمایت گام پرداران و حر شهرستانی خواج زاد ارکادهان شهر و طلاق شهر ضان وقت شما کجاست به نظر من سیاری درد چه اهمیتی دارد؟

استاندارد فارس افزود: طلاق کهش عمار و افزیش امر ازدواج نیاز به ریشیابی، تدابیر و بیمه زرسختایی درد کجاست اقدامات شورای فرهنگ عمومی آستان مطهره و برسی خواحد شید.

وی با اشاره به همزمانی نیما شعبان با ایام نوروز دادم: میبایست نیما شعبان را جدی باقریم و بزرگ بادریم. چون فرمانداران خواهشمندیم که بری برگزاری نیما شعبان به یادماندانی در شهرستانها تلاش کنند و جلاسی را نیز برای برگزاری حر چ باتر کجا مناسبت های برگزار کنند.

امانیه گاف: منظره کره ای چشم دشمنان، شادی روح، امام خمینی (رحمت الله علیه) و شهدای که جان خود را دشت ارزشاهی مذهبی کردند بایستی منسوب به برگزاری هاره شاه باشکوتر نیما شعبان در استان های مختلف ایران. .

استاندارد هدایای فارس: برای یافتن شغل رستاها اقدامات مختلفی در جهت جستجوی کشتهای گلخانه یعنی آست وجود دارد.

استاندارد هدایای فارس: کشت گلخانه، یعنی منظره آب بانک و زایش محصول، بربر سایر کشاها ارزش افزوده درد و مجیب کهش بانک آب میچود را دفع کرد.

دادیم: تبلیغ کشت گلهای در استانی که با خاکسالی و اپلیکیشن کمبد در مقابل مدیریت حکیمانه مباشرت منفعتی دارند که شاورز استک دراماد سود کانادایی می خرد و سودشان بانک و منبع است.

فارس استان کرد بیانیه: تصمیم است 14 هزار هکتار در استان گلخانه ایجد شد که از اعتقاد هیستم عین 14 هزار هکتار در 36 شهرستان چود توزیع.

نامینده عالی دولت در استان فارس همچنین تحفه: شریعتی فرحم می کانم تا ساکت تسهیلات، اقامتگاه رستاها پچتر و بهتر که شهرت آن شدیدتر است.

مستقل فارس افزود: مروری بر جحش ملی مسکن نباد تنها رویکرد یک ماهه به نام گذاری بلکا روستاها نیز بیاد به عنوان امتیازات من دارد.

پاسخی را اضافه می کنیم: با بخشنامه کاردان حل مشکلات با اقدامات اصلی که در نظر حل مشکلات شهرستان اندیشیده چود مشاهده می کنید. مشکلات اشتغال و مسکن حل می شود، بی شک شاهد کهش مهاجر روستایان بحری شهر و ماندگاری مردم، مناطق یواخیم بود.

استان فارس همچانین پژوهش آمنیت دار شهرستانها را مهم پرچمورد و گفت: فرمانداران می پردازد مسائل امنیتی و مسائل مربوط به آن از شهرستانها دزدیده شد، پدربزرگم بیارند زیرا اولویت اول است، اینجا کاشور است.

PIAM END