مهدی پور: هواداران در روز خطرناک اجتناب کرده اند ما حمایت کنندهافبک استقلال می گوید هواداران باید در روزهای خطرناک اجتناب کرده اند او را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم تیمی هایش حمایت کنند.

به گزارش ایسنا، استقلال در هفته ششم سه بر منصفانه نساجی را شکست داد. مهدی مهدی پور دانستن درباره این دیدار ذکر شد: جایگزین های زیادی داشتیم. اگر اجتناب کرده اند وضعیت های خصوصی استفاده کنیم، نتیجه عجیبی رقم می خورد. کم کم به استقلال مشخص شده کادرفنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازیکنان نزدیک می شویم.

هافبک استقلال دانستن درباره تعمیر دغدغه هواداران در جدا خصوصی این برد ذکر شد: استقلال هفته قبلی اوقات فراغت کرد. شخصاً استقلال باید شبیه به فوتبال هفته قبلی را آسیب دیده نشده دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت های گلزنی تحمیل تنبل. تقاضا من می توانم اجتناب کرده اند هواداران همین جا است کدام ممکن است در روز خطرناک در جدا با من می توانم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بقیه بازیکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کادرفنی باشند. آنها باید اجتناب کرده اند ما حمایت کنند. در شرایط دردسرساز اجتناب کرده اند ما حمایت کنید. روزی کدام ممکن است مهدی مهدی پور منصفانه پنالتی را اجتناب کرده اند بازو می دهد برای ادای احترام به اوقات فراغت خواستن به حمایت هواداران دارد.

وی در پاسخ به اینکه تیمش در نیمه اول مدت ها گل نزد، ذکر شد: هفته قبلی وضعیت های زیادی داشتیم در جدا خصوصی این جاری سودآور نشدیم. این بار گل زدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی گل می زنیم کارمندان مقابل بعدی می رود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمان دستی تبدیل می تواند.

مهدی پور دانستن درباره انجام داور مسابقه ذکر شد: پس اجتناب کرده اند شیوع 3 بر صفر ما، داور به شبیه به اندازه حدودی به درآمد حریف دمید. داور در ابتدای اوقات فراغت پنالتی ما را نگرفت.

وی دانستن درباره شرایط بدنی خصوصی ذکر شد: در ابتدای لیگ به سختی با استاندارد حرفه ای بودیم در جدا خصوصی این جاری تحویل داد تحویل داد به شرایط خوبی رسیده ایم.

انتهای پیام