مهاجم جو بان بوشهری دستگیر شد


ایسنا/ بوشر جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر اجتناب کرده اند دستگیری اراذل متواری کدام ممکن است ماموران جو زیست شهرستان دیر را مجروح کرد، خبر داد.

سرهنگ سهام صالحی اظهار داشت: بامداد روز جمعه 26 تیرماه منصفانه شکارچی آهو در جهت 2 جو بان در قلمرو ایمنی شده مند تکل کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را از نزدیک مجروح کرد.

وی در جدا خصوصی اشاره به اینکه متهم شخص خاص شرور را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید چندین بار مخفیگاه خصوصی را اصلاح داد، اظهار داشت: این ضارب روز چهارشنبه نهم تیرماه در منصفانه واحد عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر اظهار داشت: متهم یازده سابقه مشارکت در خانه شکنی های مسلحانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع تکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی نبرد در جدا خصوصی ماموران دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخیراً به بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشت سال حبس تعزیری محکوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید متواری شده است.

انتهای پیام