من می روم 5 میلیارد دلار آمریکا به دلیل روسیه ضرر کردمدر داخل سه ماهه اول 12 ماه جاری، رایگان کمتر از 5 میلیارد دلار آمریکا ضرر را در داخل نتیجه نهایی تعیین برای انصراف روسیه متحمل می تواند کدام ممکن است مقدار بیش از حد از پیش بینی زودتر است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، با این وجود رایگان گفتن كرد كه فعاليت هاي بازرگاني نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین اين شركت همراه خود افزايش قيمت انرژي رشد خواهد گرفت.

در گذشته به دلیل گفتن کار کردن اقتصادی سه ماهه اول شخصی در داخل 5 می، رایگان معرفی شد کدام ممکن است ضررهای بین 4 به همان اندازه 5 میلیارد دلاری قابل مقایسه با خروج به دلیل روسیه بر {درآمد} نمایندگی تأثیری نخواهد داشت. این نمایندگی پیش به دلیل این آگاه بود کدام ممکن است زیان قابل انتساب به خروج به دلیل روسیه حدود 3.4 میلیارد دلار آمریکا خواهد بود، احتمالا.

رایگان ماه قبلی خروج شخصی به دلیل ورزش های روسیه به دلیل جمله قدرت بنزین خالص مایع ساخالین 2 را معرفی شد. این نمایندگی 27.5 شانس به دلیل ماموریت های گازپروم را در داخل اختیار دارد. رایگان حتی می تواند معنی به دارد به حضور شخصی در داخل جاده لوله بنزین روسیه به آلمان نوک دهد. این همراه شدن با {مشارکت} در داخل کنسرسیوم این ماموریت به تامین اقتصادی راه اندازی آن قرار است پشتیبانی کرد.

به گزارش رویترز، رایگان، عجیب ترین فروشنده بنزین مایع جهان، معرفی شد کدام ممکن است درآمدش به دلیل خرید و فروش بنزین خالص مایع در داخل سه ماهه اول 12 ماه 2022 تا حد زیادی به دلیل سه ماهه در گذشته {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمدش به دلیل خرید و فروش نفت به میزان قابل توجهی بهبود یافته است.

انتهای پیام