ممنوعیت استفاده اجتناب کرده اند پلاستیک های یکبار خوردن در هندهند استفاده اجتناب کرده اند پلاستیک های یکبار خوردن را برای مقابله در جدا خصوصی فاجعه آلودگی ممنوع کرده است.

به گزارش ایسنا، هند روز جمعه برای مقابله در جدا خصوصی بدتر کردن آلودگی در کشوری کدام ممکن است جاده هایش پر اجتناب کرده اند زباله است، استفاده اجتناب کرده اند پلاستیک های یکبار خوردن را بر روی اشیاء مختلف اجتناب کرده اند نی های پلاستیکی گرفته به شبیه به اندازه پاکت سیگار ممنوع کرد.

افسران هند این ممنوعیت را ادعا کردن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا‌های تصویر‌های چرخ دنده غذایی، نوشیدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالاهای مصرفی را برای توقف محدودیت برای جلوگیری اجتناب کرده اند تحمیل اختلال رد کرد.

زباله های پلاستیکی به تأمین بی نظیر آلودگی در هند، دومین ملت پرجمعیت جهان ترتیب شده است. انبساط بلافاصله مالی باعث افزایش تقاضا برای کالاهایی شده است کدام ممکن است در جدا خصوصی محصولات پلاستیکی یکبار خوردن شبیه نی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چنگال یکبار خوردن در دسترس بودن می شوند. در عین جاری، هند سالانه حدود 14 میلیون تن پلاستیک خوردن می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی جا عالی سیستم گروه یافته برای اداره کردن زباله های پلاستیکی است.

به گزارش سی ان ان، افسران در جاری حاضر ممنوعیت استفاده اجتناب کرده اند کیسه های پلاستیکی را به نفع خوردن کنندگان لغو کرده است، در جدا خصوصی این جاری اجتناب کرده اند تولیدکنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید واردکنندگان تقاضا شده است است استحکام این کیسه ها را افزایش دهند به شبیه به اندازه امکان استفاده مجدد فراهم شود.

انتهای پیام