مقتدی صدر: ما در جدا با معترضان در الخضراء خواهیم ماندرئیس جنبش صدر عراق تاکید کرد کدام ممکن است اصلاحات بر فساد پیروز احتمالاً وجود خواهد داشت.

به گزارش ایسنا، به نقل اجتناب کرده اند موازین نیوز، مقتدی صدر، رئیس جنبش صدر عراق در توئیتی نوشت: خداوند این سیگنال در جهان بی تجربه بغداد را اجتناب کرده اند ما بپذیرد، ما در جدا خصوصی خواهید کرد هستیم 9 در جدا خصوصی دشمنان شریر خواهید کرد. اجتناب کرده اند آنجا کدام ممکن است در «الطاف» به انگشت آورد خون بر شمشیر است، اصلاحات نیز بر فساد در عراق ما پیروز احتمالاً وجود خواهد داشت.

وی افزود: سلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید درود بر امام حسین (ع) را انتخاب کنید و انتخاب کنید لعنت بر قاتلانش. درود بر پیروان اصلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید لعنت بر افرادی کدام ممکن است در راه فساد امتحان شده می کنند.

انتهای پیام