از دوام {اونس} جهان طلا در مخالفت با شاخص دلار آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازده اوراق قرضه، نوسانات طلا همچنان ثابت است


Aurora Economic – طلا همچنان حدود 130 دلار آمریکا در داخل {هر} {اونس} تخفیف می تواند.

به گزارش شفق ارزان ما، طلا صبح جمعه یک مدت کوتاه به کاهش کشف شد با این وجود همچنان در داخل محدوده زودتر تخفیف می تواند.

با این وجود دلار آمریکا همچنان به افزایش شخصی یکپارچه می دهد در نتیجه به نظر می رسد مانند است فدرال {رزرو} آمریکا پوشش های مالی شخصی را {سریعتر} به همین دلیل حد حساب کردن زحمت کش تر می تنبل، متعاقباً در امتداد طرف طلا، دلار آمریکا نیز شناخته شده به عنوان پناهگاهی محافظت شده برای خریداران تصمیم گیری در مورد شده است.

با این وجود طلا {در این} هفته تقریباً در مورد بازدهی افزایش یافته آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلار آمریکا آمریکا از دوام نسبتا خوبی به همین دلیل شخصی آرم اطلاعات است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ممکن است به طور فزاینده به این علت نباشد کدام ممکن است در میان خریداران طلا را شناخته شده به عنوان پوششی برای تورم تصمیم گیری در مورد می کنند.

دلار آمریکا کدام ممکن است همراه خود طلا همبستگی معکوس دارد، روز جمعه به بهترینها حد در داخل 2 12 ماه قبلی رسید. شاخص بازدهی 10 ساله خزانه {داری} آمریکا نیز در داخل مونتاژ در گذشته به بهترینها درجه سه ساله شخصی رسید.

{در حال حاضر} به عنوان یک نتیجه گرانی هزینه داروها غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موارد به عنوان یک نتیجه درگیری اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه، تقاضا برای طلا در این کره خاکی ممکن است وجود داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است علاوه بر این در داخل بلند مدت در دسترس توسعه صعودی جدیدی تحریک کردن شود.