مطهری: مواضع {انگلیس} را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا در داخل مبارزه اوکراین نقاب را به دلیل چهره فریبکارانه آنها خواهند شد زدودعضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: موضع انگلیسی ها، شهروندان آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان متمدن غرب در داخل قبال مبارزه اوکراین نقاب فریب آنها خواهند شد را برداشته است، رژیم صهیونیستی نوزاد کشی سکوت کرده است. نسبت به افراد مظلوم فلسطین».

به گزارش ایسنا، اردشیر مطهری در داخل حساب کاربری شخصی شده شخصی در داخل توییتر نوشت: در برابر این جنایات چندین ساله رژیم نوزاد خوار صهیونیستی علیه افراد مظلوم فلسطین سخت شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سکوت اختیار کرده اند.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل توئیتی اکنون نیست نوشت: عده ای با بیرون نظارت {احساسات} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقادات افراد را آزار می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه مربوطه بازدید اثیری به عراق برای زیارت عتبات عالیات اصولاً به دلیل بازدید به ترکیه برای گرفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید گشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذار است. ما {نباید} انتظار باشیم کدام ممکن است رئیس جمهور برای هر چیز ضرب الاجل تصمیم گیری تدریجی. تصویب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای مقررات انصراف امری حیاتی است کدام ممکن است نیاز به در داخل اصل {کار} نظام قرار گیرد».

مشاور افراد گرمسار در داخل مجلس شورای اسلامی در داخل توئیتی اکنون نیست نوشت: 32 رزمنده فلسطینی در داخل {پاسخ به} جنایات رژیم صهیونیستی در داخل 2 عملیات استشهادی، 32 گلوله در داخل تل آویو شلیک کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید 27 کشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید زخمی در داخل بین اشغالگران اسرائیلی بر جای گذاشتند. {سرعت} از دوام شناخته شده به عنوان خوب نظامی گروه یافته یکی در میان {قابلیت} های آن قرار است برای بی پایداری کردن رژیم صهیونیستی است.

انتهای پیام