مشخصه امنیتی جدید ناخوشایند افزارهای جاسوسی اپلاپل قصد دارد در پاییز امسال قابلیت جدیدی به تصمیم تکل «حالت قفل» را چاپ شده تنبل کدام ممکن است به مشتریان لایه جدیدی اجتناب کرده اند دفاع کردن به سمت حمله ها هک باکلاس را می دهد.

به گزارش ایسنا، این اقدام پس اجتناب کرده اند آن اجتناب کرده اند سوی اپل صورت خواهد گرفت کدام ممکن است 2 تصویر اسرائیلی اجتناب کرده اند حفره های امنیتی ناخوشایند افزار این تصویر آمریکایی برای هک آیفون های مشخص شده خصوصی با مرحله فشار هر دو بلافاصله هیچ دکمه ای استفاده کردند. اپل اجتناب کرده اند گروه NSO، سازنده ناخوشایند افزارهای جاسوسی Pegasus کدام ممکن است ممکن است چنین حملاتی را انجام دهد، شکایت کرده است. این تصویر اسرائیلی در لیست سیاه تجاری آمریکا قرار گرفته است.

مشخصه «حالت قفل» پاییز امسال برای آیفون، آی پد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مک به راحتی در دسترس است خواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت سرزنده شدن، اکثر اتصال های کشتی شده به اپلیکیشن پیام رسان آیفون مسدود خواهند شد. محققان امنیتی بر این باورند کدام ممکن است گروه NSO اجتناب کرده اند عالی حفره امنیتی درمورد به این این سیستم سوء استفاده کرده است. حالت جدید اتصالات غیرمجاز به آیفون های قفل شده را مانع ایجاد می تنبل. تصویر اسرائیلی Celebrity اجتناب کرده اند چنین اتصالات دستی برای حق وارد شدن آیفون استفاده کرده است.

افسران اپل می گویند کدام ممکن است آنها معتقدند حمله ها باکلاس ای کدام ممکن است مشخصه جدید برای نبرد در جدا خصوصی استراتژی های هک “صفر فشار” طراحی شده است، ادامه دارد غیر معمول هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکثر مشتریان نیازی به سرزنده کردن مشخصه جدید ندارند.

تصویر‌های جاسوس‌افزار ادعا کردن می‌کنند کدام ممکن است فناوری a باشکوه پیچیده خصوصی را کمک خواهد کرد کدام ممکن است بالقوه است افسران‌ها در نبرد در جدا خصوصی تهدیدات امنیت سراسری می‌فروشند. در جدا خصوصی این جاری نتایج گروه های حقوق بشر را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزنامه نگاران آرم داده است کدام ممکن است اجتناب کرده اند این ابزار جاسوسی برای حمله به محله مدنی، سرکوب مخالفان سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مداخله در انتخابات استفاده تبدیل می تواند.

طبق گزارش رویترز، کمک خواهد کرد کدام ممکن است بالقوه است آسانسور مشخصه امنیتی جدید، اپل ادعا کرده است کدام ممکن است برای هر حفره امنیتی کدام ممکن است محققان بتوانند در این مشخصه ایجاد کنند، این 2 میلیون دلار صنوبر می تنبل، بالاترین حق بیمه باگ صنعت.

انتهای پیام