مسکو: آمریکا باید زلنسکی را به میز مذاکره بیاورد به شبیه به اندازه اجتناب کرده اند تکرار شکست “تحقیرآمیز” افغانستان جلوگیری شود.افسران روسیه اجتناب کرده اند واشنگتن خواست به شبیه به اندازه در قبلی اجتناب کرده اند اینکه خیلی دیر شود، زلنسکی را برای ادای احترام به مذاکرات خرس فشار قرار دهد.

به گزارش ایسنا، به نقل اجتناب کرده اند تاس، الکساندر دارچف، رئیس اداره آمریکای شمالی وزارت امور خارجه روسیه اظهار داشت: واشنگتن باید ولودیمیر زلنسکی (رئیس جمهور اوکراین) را مجبور به ادای احترام به مذاکرات در جدا خصوصی روسیه تدریجی به شبیه به اندازه اجتناب کرده اند شکست جلوگیری شود.

وی تاکید کرد: این بهتر از راه تعمیر برای واشنگتن است.

دارچیف افزود: بهتر از راه تعمیر برای واشنگتن برای جلوگیری اجتناب کرده اند شکست تحقیرآمیز، از آن به بعد است اخیرا در افغانستان اتفاق افتاد، این است کدام ممکن است این است کدام ممکن است رئیس جمهور اوکراین را مجبور تدریجی به شبیه به اندازه اجتناب کرده اند از دوام بی فایده خصوصی کف دست بردارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در قبلی اجتناب کرده اند اینکه دیر شود به میز مذاکره بازگردد.

دارچیف خاطرنشان کرد کدام ممکن است واشنگتن قدردانی است به تقاضا شده است های مسکو گوش ندهد.

وی یکپارچه داد: باید هشدار سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در گفتگوی تلفنی در جدا خصوصی آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر پمپاژ مداوم تسلیحات آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناتو به نیروهای مسلح اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های مسلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراطی کدام ممکن است به شبیه به اندازه حد زیادی اوقات علیه افراد صلح طلب استفاده تبدیل می تواند باشد را یادآوری کنم. . استفاده تبدیل می تواند باشد، ساده درد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات سیستم کیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع تلفات را تمدید شده می تدریجی.

حمله روسیه به اوکراین اجتناب کرده اند 25 فوریه اذیت کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی وجود امتحان شده‌های غرب به مدیریت آمریکا برای شکست را انتخاب کنید و انتخاب کنید منزوی کردن روسیه در جدا خصوصی توسل به تحریم‌ها یکپارچه دارد.

انتهای پیام