مراسم لاله های سرخ برگزار تبدیل می تواندیادواره 1400 شهید منتفه هشت تهران در جدا خصوصی عنوان «لاله های سرخ» برگزار تبدیل می تواند.

به گزارش ایسنا، همزمان در جدا خصوصی هفته حفاظت مقدس، یادواره 1400 شهید منتفه هشت تهران در جدا خصوصی عنوان «لاله های سرخ» به همت فرهنگسرای گلستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی همکاری ستاد شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهدا برگزار تبدیل می تواند. بنیاد جانبازان.

در این مراسم جدا از یاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآوری شهدای حفاظت مقدس کدام ممکن است در راه میهن اسلامی جان باختند، اجتناب کرده اند خانواده های آنان تجلیل بالقوه است.

مراسم لاله های زرشکی روز جمعه (هشتم مهرماه) ساعت شانزده:00 در جدا خصوصی حضور مسئولان کشوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید لشکری ​​در فرهنگسرای گلستان برگزار تبدیل می تواند.

بر مقدمه این اطلاعیه، در این مراسم زندگینامه فراوان اجتناب کرده اند شهدا حاضر تبدیل می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنها شناخته شده چون الگوی برای جوانان یاد تبدیل می تواند.

انتهای پیام