مراسم تشییع را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترحیم احمد مهدوی دامغانی در حرم مطهر رضویمراسم تشییع پیکر درک احمد مهدوی دامغانی روز دوشنبه 6 تیر 1401 در جدا خصوصی حضور اساتید حوزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده، خانواده را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعی اجتناب کرده اند شاگردان این دانشمند فرزانه در صحن حرم کوثر رضوی برگزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیکر وی در جوار حرم به آلودگی سپرده شد. امام رضا (ع).