مراسم بزرگداشت روز خبرنگار در اردبیل برگزار شدایسنا/اردبیل مراسم سالگرد روز خبرنگار در جدا خصوصی حضور استاندار اردبیل برگزار شد.

در این آیین کدام ممکن است 29 مردادماه در پارک بانوان اردبیل برگزار شد، مدیرکل سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی استان اردبیل در جدا خصوصی آسایش ایام سوگواری سیدالشهدا (ع) اجتناب کرده اند حضرت زینب (س) را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام سجاد (ع) یاد کرد. ع) شناخته شده چون گزارشگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیام آوران دشت نینوا. .

عبدالله بحرالعلومی در جدا خصوصی اشاره به لغو بازدید وزیر ارشاد به استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام این بازدید در زمان بیش از حد نزدیک اظهار داشت: اجتناب کرده اند تذکر انواع خبرنگاران در جدا خصوصی روش های خبرنویسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک های متفاوتی مواجه هستیم در جدا خصوصی این جاری آنچه مشهود است. در امتحان شده محیط زیست خبرنگاران، همبستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدلی آنان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدم گذاشتن به مسیر صحیح صحیح پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان اردبیل است.

وی تصریح کرد: در امروز در شرایط دردسرساز جنگی قرار داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای عبور اجتناب کرده اند این شرایط دردسرساز، اتحاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدلی جریان های ذهنی، خبری را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه ای حیاتی است به شبیه به اندازه به در اطراف اجتناب کرده اند تخریب، در فضای انتقاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده محیط زیست برای تعمیر این اشکال امتحان شده شود. مشکلات والدین، حرکت های امیدوارکننده ای را می توان در میدان انجام داد بیایید شاهد رسانه ای باشیم.

مدیرکل سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی استان اردبیل اظهار داشت: دشمن در امروز در جبهه نبرد احساسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد تلفیقی سعی در تحمیل زمینه انحراف را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی اعتمادی در جدا با این عصبانی کردن والدین دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحیح رسانه هاست. در این زمینه آب در آسیاب دشمن نریزد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده تنبل به شبیه به اندازه تعهد تاریخی خصوصی را کدام ممکن است امید آفرینی اصولاً است، انجام دهد.

رئیس خانه مطبوعات استان اردبیل در این مراسم علاوه بر این به برگزاری جشنواره مطبوعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایجاد موزه مطبوعات در مجموعه شیخ صفی الدین اردبیلی اشاره کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: پس اجتناب کرده اند سال ها بهسازی، بازیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیز خانه مطبوعات در جدا خصوصی اعتباری بالغ بر 100 میلیون تومان محقق شده است.

مصطفی جمشیدی خواستن ایجاد مجموعه مطبوعاتی در استان در جدا خصوصی همکاری مسئولان را بازگشت به شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: در ایام اربعین اجتناب کرده اند عکسها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرفصل های برگزیده عاشورایی در جدا خصوصی همکاری گروه زیبایی شناختی ورزشی شهرداری تجلیل تبدیل می تواند باشد.

در این دیدار 2 تن اجتناب کرده اند پیشکسوتان بخش مطبوعات به خاص مشکل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات بخش خبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خبرنگاری، خواستن جداسازی رسانه های مکتوب اجتناب کرده اند فضاهای دیجیتال، حاضر بازاریابی دولتی به نشریات خانه، تامین امنیت شغلی خبرنگاران، ملاحظه به استقلال ماهر خبرنگاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده برای تنویر اذهان والدین در ترکیبی اصحاب رسانه استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن تعمیر مشکلات معیشتی خبرنگاران را یادآوری کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مسئولان خواستند در جدا خصوصی صادر، مهربانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره خبرنگاران را یاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید یاری کنند. همراهی در حاضر داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویدادهای امیدوارکننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری مطالبات والدین.

انتهای پیام