مدودف: اندازه فاجعه توانایی در اروپا در جاری افزایش استمعاون شورای امنیت سراسری روسیه اجتناب کرده اند افزایش کمیت فاجعه توانایی در اروپا خبر داد.

دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت سراسری روسیه، روز سه شنبه (24 ژوئن) در خوب واحد سخنرانی اظهار داشت کدام ممکن است اتحادیه اروپا ها اجتناب کرده اند فاجعه توانایی کشتی کردن می برند کدام ممکن است بدتر کردن قابل دستیابی است.

وی در تلگرام خصوصی نوشت: تنها قصد کشورهای غربی برای برداشتن دارایی ها توانایی روسیه بر صدها هزار اتحادیه اروپا تاثیر a باشکوه عقب کشیدن می گذارد. از آن به بعد است صحبت می کنیم آنها اجتناب کرده اند خوب فاجعه توانایی کشتی کردن می برند کدام ممکن است شدیدتر قابل دستیابی است.

وی افزود: حتی دشواری بی نظیر تجاوز به روسیه یعنی آمریکا نیز اجتناب کرده اند این موضوع کشتی کردن می برد.

انتهای پیام/