مدال نقره توسط راننده خراسان رضوی در مسابقات کشوریایسنا/ خراسان رضوی سجاد علما سودآور شد در مسابقات اتومبیلرانی ملت به مقام دوم کف دست یابد.

مرحله دوم مسابقات سرعت (مسابقه) روز جمعه در پیست مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگان خراسان رضوی نیز در این مسابقات حضور داشتند.

در جدا خصوصی این جاری نکته ای کدام ممکن است با اشاره به این مسابقات وجود داشت، برگزاری مسابقات گروه آزاد (در مجموع) بود کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند وقفه ای تمدید شده برگزار شد. خدمه اعزامی خراسان رضوی در این مسابقات 4 مقام کسب کرد.

محمدرضا طالبانی در دانشکده GT به مدال نقره، سجاد علما در دانشکده BJP مقام دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهدی حسن پور در همین گروه مدال برنز را اجتناب کرده اند آن خصوصی کردند. محمدرضا طالبانی نیز در دانشکده جت 2000 مدال نقره گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم شد.

هفته قبلی دومین مرحله مسابقات موتورسواری، مسابقات سوپربایک قهرمانی ملت به میزبانی قلمرو ویژه مالی ایران (جزیره) را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمه اعزامی خراسان رضوی سودآور به کسب 2 عنوان قهرمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سومین خدمه ملت شد.

مهدی پازوکی در دانشکده 1000 سی سی مقام اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهدی نعیمی در دانشکده 600 سی سی سوم شدند.

انتهای پیام/