مدار رقبا بین آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید چین اجتناب کرده اند مدار اعتراض روال فراتر تحویل داد استفرستاده سابق کشورمان در چین در جدا خصوصی تاکید بر اینکه تحولات تایوان تصویر داد زبان چینی ها همچنان نمی خواهند وارد کشورشان در منصفانه واحد نبرد بی ربط شوند، اظهار داشت: صریح شبیه دایره رقبا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنش بین آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید چین تحویل داد است. فراتر اجتناب کرده اند دایره روال اعتراضات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانورهای زبان چینی در مرز تایوان نیز اعتقاد به نفس پیدا کرد.

سید حسین ملائک در اظهار داشت وگو در جدا خصوصی ایسنا، در تصمیم گیری مقدار پاسخ چین به بازدید رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف آمریکایی ها اجتناب کرده اند این بازدید، اظهار کرد: ما در همه زمان ها در جدا خصوصی این واقعیت مواجه هستیم کدام ممکن است اگر منصفانه بازدید سیاسی هر دو کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا تسلیحات هر دو اقدامی کدام ممکن است چین را آسانسور می تنبل، از نزدیک در جدا خصوصی تایوان هر دو به رسمیت شناختن اصولاً تایوان در صحنه سیاسی مخالفت می تنبل.

وی تصریح کرد: این موضوع در قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حین توافقی کدام ممکن است آمریکایی ها در جدا خصوصی چین در موضوع چین واحد داشتند وجود داشت، در جدا خصوصی این جاری در همه زمان ها اجتناب کرده اند این موضوع دوری کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تایوان کمک کرده اند، این انگیزه است این موضوع نمی تواند موضوع جدیدی باشد.

این تحلیلگر محافظت خارجی علاوه بر این خاطرنشان کرد: پس اجتناب کرده اند فاجعه اوکراین، مشکلی کدام ممکن است برای روسیه به وجود به همین جا رسید این بود کدام ممکن است روس ها نتوانستند به کمتر از جذاب خصوصی در اوکراین بازو یابند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد در اوکراین به فرسودگی رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تولید عکس زبان چینی ها نیز به حد مطلوبی رسیدند. ایجاد شده است چون کسی کدام ممکن است اجتناب کرده اند روس ها حمایت می کرد در جدا خصوصی این واقعیت مواجه شد کدام ممکن است آمریکایی ها در این مورد به آنها هشدار دادند. به انگیزه این موضوع آنقدر غول پیکر شد کدام ممکن است قرار بود اجتناب کرده اند تذکر سیاسی به چین بگوییم کدام ممکن است قابل دستیابی است نمی توانید اجتناب کرده اند تذکر سیاسی برای آمریکا پیروز شوید.

فرستاده سابق کشورمان در چین خاطرنشان کرد: بازدید رئیس مجلس نمایندگان آمریکا قرار بود 2 سه ماه پیش انجام شود کدام ممکن است بنا به دلایلی به تعویق افتاد. شاید یکی اجتناب کرده اند توضیحات آن این بود کدام ممکن است در غیر دائمی روس ها در صدد پاکسازی اوکراین بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطر بزرگی برای اختلال در اوضاع اوکراین وجود داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکایی ها انجام این بازدید را صلاح نمی دانستند. اجتناب کرده اند سوی تولید عکس در شرایط کنونی روس ها در اوکراین جایگاه ضعیفی داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشتاز نیستند در حالی کدام ممکن است کف را انتخاب کنید و انتخاب کنید سقف اقدامات آنها خاص است را انتخاب کنید و انتخاب کنید موازنه قوا بین کشورهای غول پیکر از برخی از معانی خصوصی را تصویر داده است. .

ملائک تصریح کرد: در جدا خصوصی این مثال زبان چینی ها احساس کردند باید مقداری کاهش دهند. اجتناب کرده اند سوی تولید عکس آمریکایی ها نیز این بازدید غول پیکر سیاسی را انجام دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چین در زمینه مانورهای نیروی دریایی، منقل توپخانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرواز بر فراز اشاره ها تصمیم تمام امتحان شده خصوصی را کرد، در جدا خصوصی این جاری به هر طریقی این بازدید به نوک رسید. منظور همین جا است کدام ممکن است آمریکایی ها می توانند در آن حوزه صحبت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینطور نیست کدام ممکن است بگوییم آمریکایی ها عقب نشینی کرده اند. اجتناب کرده اند طرفی صریح شبیه زبان چینی ها باقی مانده است به مرحله ای نرسیده اند کدام ممکن است بتوانند توانایی خصوصی را تصویر دهند.

وی در پاسخ به این پرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو کدام ممکن است خواه هر دو 9 افسران بایدن دیگری این بازدید است، اظهار داشت: این امتیازات ورزشی خانه آمریکاست. به معنای دقیق عبارت هستند مرتب سازی ورزشی سیاسی قانونی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصل محافظت نیست. آن منصفانه است نوع ورزشی در جدا خصوصی عبارات است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم آمریکایی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم زبان چینی ها می دانند کدام ممکن است چه کرده اند. به معنای دقیق عبارت هستند منصفانه وزن کشی در تایوان بود. آنها فرستاده آمریکا در پکن را احضار کردند. نتیجه باقی مانده همین جا است کدام ممکن است آمریکایی‌ها برگ اکتسابی کرد‌ای را برای زبان چینی‌ها رقم زدند.

وی آسیب دیده نشده داد: تحولات تایوان تصویر داد کدام ممکن است زبان چینی ها همچنان نمی خواهند ملت خصوصی را با منافذ و پوست ربط وارد فاجعه جنگی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی اقدام را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ سعی در تعمیر این موضوع دارند. چون دیدند روسیه در اوکراین وضعیت خوبی ندارد. چرا باید زبان چینی ها وارد چنین فضایی شوند؟ در جاری حاضر صریح شبیه کدام ممکن است موضوع تمام شده است.

ملائک در تمدید شده مدت تصریح کرد: برای ترکیبی بندی این تحلیل ها می توان اظهار داشت کدام ممکن است رقبا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنش بین آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید چین اجتناب کرده اند دایره روال اعتراض خارج شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر سال زمان بیش از حد اتفاق مشابهی رخ دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زبان چینی ها در منصفانه واحد اشکال قرار بگیرند. در شرایط مختلف، فرصتی برای رویارویی نیروی دریایی وجود قابل دستیابی است داشته باشد. در عین جاری، اندازه محافظت برای زبان چینی ها مرتفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها اعتقاد به نفس پیدا کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیاری اجتناب کرده اند از بسته نیروی دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتی های خصوصی را وارد میدان کرده اند.

انتهای پیام/