مخالفت شورای برون مرزی در جدا خصوصی اعزام خدمه سرکل کبادی به مسابقات جهانی استرالیادبیر صفحه بحث کبدی می گوید اردوی خدمه سراسری کبدی برای جدا هم توصیه سازی خدمه سراسری مرتب شده اوقات فراغت های آسیایی در جدا خصوصی بالا لیگ برتر یعنی بهمن ماه اذیت کردن تبدیل می تواند باشد.

عباس فرهمندمهر در اظهار داشت وگو در جدا خصوصی ایسنا، کسب اطلاعات در مورد تعطیلی اردوهای خدمه سراسری در کبادی اظهار کرد: اردوی خدمه سراسری به تعویق افتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه قبلی تاریخی جدید اوقات فراغت های آسیایی اردوها را اذیت کردن خواهیم کرد. در جاری حاضر قصد داریم به شبیه به اندازه عالی ماه تولید عکس اوقات فراغت های دسته عالی بزرگسالان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس اوقات فراغت های لیگ برتر را برگزار کنیم. این 2 رویداد آمادگی گیمرهای مشتاق را افزایش می دهد. اجتناب کرده اند سوی تولید عکس شانزده هر دو 17 لژیونر به لیگ ماهر هند اعزام می شوند کدام ممکن است در جدا خصوصی اوقات فراغت در بالاترین درجه لیگ هند انجام بهتری خواهند داشت.

وی در یکپارچه اظهار داشت: لیگ برتر کبادی اواخر مهرماه اذیت کردن تبدیل می تواند باشد. این مسابقات به صورت هفتگی برگزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید چاپ شده خواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حداقل به مدت سه ماه یکپارچه بالقوه است داشته باشد. اجتناب کرده اند بهمن ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند بالا لیگ، اردوی خدمه سراسری برای جدا هم توصیه سازی گیمرهای مشتاق مرتب شده اوقات فراغت های آسیایی اذیت کردن تبدیل می تواند باشد. این به تعویق افتادن اوقات فراغت های آسیایی خصوصی به خصوصی این سیستم را برای کبادی در سال 1400 اصلاح داد. ما الان باید مسابقات ساحلی را انجام می دادیم، مسابقات کودکان را 2 ماه زودتر انجام می دادیم. ما به حداقل عالی معنا فاجعه را برای برگزاری مسابقات مدیریت کردیم.

دبیر فدراسیون کبدی کسب اطلاعات در مورد پاسخ فدراسیون جهانی برای ایجاد زمان برگزاری انتخابات به فدراسیون آسیایی نیز اظهار کرد: پاسخ داده اند. اورسجی رئیس کمیته اصلاحات فدراسیون جهانی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمترین تعهد این کمیته تدوین اساسنامه فدراسیون جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصول مختلف است. طبق فینال صحبتی کدام ممکن است وی در جدا خصوصی رئیس فدراسیون جهانی داشت، کمیته ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساسنامه های تدوین شده برای این کمیته ها کدام ممکن است در مرحله نهایی است در مونتاژ ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شبیه به مونتاژ در جدا خصوصی حضور اعضا به تصویب خواهد رسید. مجمع، قبلی تاریخی از دقیق انتخابات را خاص خواهند کرد. یعنی 2 سه کمیته مانده به شبیه به اندازه تایید نهایی را بگیرند، بعد مونتاژ را به صورت وبینار برگزار کنند به شبیه به اندازه آیین نامه تصویب شود. پس اجتناب کرده اند آن زمان انتخابات خاص تبدیل می تواند باشد.

وی در پاسخ به این پرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو کدام ممکن است خواه هر دو 9 این توسعه بالقوه است ماه ها اندازه بکشد، اظهار داشت: ماه ها خیر. در تذکر گرفته شده نمیکنم. تعدادی از کمیته کدام ممکن است همچنان ادامه دارد کدام ممکن است باید بازخورد فدراسیون جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای کمیته اصلاحات از آنها اعمال شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس به تصویب مجمع را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیئت مدیره برسد. این توسعه بالقوه است 2 هفته به شبیه به اندازه عالی ماه تولید عکس اندازه بکشد کدام ممکن است دقیقاً خاص نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تهیه اعضای فدراسیون جهانی متکی است.

دبیر فدراسیون کبدی در جدا خصوصی خاص اینکه خدمه سراسری دایره کبدی ایران به جام جهانی استرالیا اعزام نشد، تصریح کرد: هدف آن تایید نشدن شورای برون مرزی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنا به استدلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت آنها این مجوز صادر نشده است. حتما اجزا مختلفی باعث این انتخاب شده است. در شورای امور خارجه تعدادی از معاون را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست کل حضور دارند.

در پاسخ به این پرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو کدام ممکن است حلقه کبادی مدت زیادی است کدام ممکن است اعزام نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهید کرد نتوانستید اجتناب کرده اند شورای برون مرزی مجوز بگیرید؟ وی اظهار داشت: آنها به مسابقات پاکستان در سال 2020 اعزام شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن مسابقه ای برگزار نشد. این مسابقه عالی روزه به صورت جشنواره برگزار تبدیل می تواند باشد. یکی اجتناب کرده اند توضیحات بی نظیر این بود کدام ممکن است این همه قیمت برای عالی روز به صرفه نیست. شرایط آنجا اصلاً روشن نبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای مسئولان شورای برون مرزی پرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو کردن داشت.

فرهمندمهر افزود: مسابقات دایره کبدی در هند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکستان نزدیک است کدام ممکن است هم ستاره فیلم بیشتری دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم استاندارد بهتری دارد. برای گیمرهای مشتاق نسبتاً تر است کدام ممکن است مسابقات بیشتری برای کسب مدال داشته باشند. قبلی تاریخی از دقیق برگزاری این مسابقات بعد از همه خاص نیست در جدا خصوصی این جاری در نیمه دوم سال جاری برگزار تبدیل می تواند باشد.

انتهای پیام