محافظت کیفی برای اعزام کمانداران به مسابقاتمعلم کارمندان سراسری فریب دادن بانوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آقایان در جدا خصوصی اشاره به اعزام 4 کماندار به اوقات فراغت های کشورهای اسلامی اظهار داشت: سعی می کنیم در جدا خصوصی کارمندان مناسب در این مسابقات تصویر کنیم.

بهزاد پاکزاد در اظهار داشت وگو در جدا خصوصی ایسنا، در جدا خصوصی تصمیم گیری مقدار وضعیت کارمندان سراسری اعزامی، اظهار کرد: رکوردهای کمانداران اجتناب کرده اند تذکر کیفی نسبت به در قبلی در جاری افزایش است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تهاجمی به مسابقه تولید عکس شاهد ارتقای رکورد کمانداران هستیم. در جام ملت های آسیا در سلیمانیه عراق. برای اولین بار در گروه های انفرادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مختلط بانوان به مدال طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید برنز انگشت یافتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندان پسران به مقام چهارم رسید.

وی اظهار داشت: بر ایده محافظت اتحادیه برای کسب مدال در 2 رشته ریکرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید کامپوند استاندارد را در انتخاب کار خصوصی قرار داده ایم به شبیه به اندازه کمانداران به طور مشترک به رکوردی برسند کدام ممکن است تولید عکس درگیر مدال آوری نباشیم. “

معلم کارمندان سراسری یارگیری در جدا خصوصی خاص اینکه در کارمندان سراسری به روی همه باز است، خاطرنشان کرد: طبق تذکر کمیته فنی اجتناب کرده اند تمامی کماندارانی کدام ممکن است بتوانند رکورد 660 در بخش آقایان را انتخاب کنید و انتخاب کنید 650 نفر در بانوان را به گزارش برسانند دعوت خواهند شد. اردوی کارمندان سراسری بعد از همه پس اجتناب کرده اند حضور در کارمندان سراسری، داده ها آنها چندین بار توسط کادر فنی مورد تصمیم گیری مقدار قرار خواهد گرفت به شبیه به اندازه شرایط حضور آنها در کارمندان سراسری خاص شود.

پاکزاد در جدا خصوصی خاص اینکه سیستم کیفی نیز در اعزام ها سبک تذکر خواهد بود، خاطرنشان کرد: در جدا خصوصی ملاحظه به شرایط خطرناک مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت های بالای اعزام ها، سعی می کنیم در اعزام های بعد اجتناب کرده اند این استراتژی سیستم کیفی را در تذکر بگیریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده در مسابقاتی تصویر کنیم کدام ممکن است کمانداران. برای تصویر در آن باید اعتقاد به نفس می خواست را داشته باشید.

وی علاوه بر این به اعزام 4 کماندار به اوقات فراغت های کشورهای اسلامی اشاره کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: در جاری حاضر رضا شعبانی، محمدحسین گلشنی، نیما نادری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهتا عبدالهی اجتناب کرده اند جمله کماندارانی هستند کدام ممکن است حضورشان در اوقات فراغت های کشورهای اسلامی قطعی شده است. بعد از همه به هدف اینکه در وسط در قبلی در جدا خصوصی کارمندان مناسب در اوقات فراغت ها تصویر کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی جفت برنز تیمی در بخش آقایان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بانوان کسب کرده است. کاروان در دپارتمان بانوان رنگ مدال های ما برای کسب جایگاهی به شبیه به اندازه حد زیادی اجتناب کرده اند شکاف در قبلی.

سرمربی کارمندان سراسری ریکرول در نهایت در جدا خصوصی خاص اینکه هدف بی نظیر ما کسب سهمیه المپیک 2024 پاریس است، اظهار داشت: ها پاریس.

انتهای پیام/