نامزدها به در اطراف دوم پلی آف لیگ بسکتبال راهی که در آن پیدا می کننددر طولانی مدت چهارمین روز به همین دلیل مرحله پلی آف لیگ برتر بسکتبال پسران، 4 کارکنان به در اطراف دوم پلی آف راهی که در آن یافتند.

به گزارش ایسنا، در داخل چهارمین روز به همین دلیل مرحله پلی آف لیگ برتر بسکتبال پسران ایران، 4 دیدار روز پنجشنبه 26 اسفندماه 93 برگزار شد کدام ممکن است در پایان کارکنان های مهرام تهران، شیمیدر قم، ذوب آهن اصفهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداری گرگان به مرحله یک صعود کردند. محل. در اطراف موارد زیر مرحله شکاف.

کارکنان شهرداری گرگان در داخل اولیه دیدار همین الان به مصاف اکسون تهران سر خورد کدام ممکن است همراه خود شیوع ستارگانی چون «پری بتی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمد جمشیدی همراه خود نتیجه نهایی 89 بر 56 به پیروزی رسید. شهرداری همراه خود این پیروزی به دومین پیروزی شخصی مقابل اکسون انگشت کشف شد به همان اندازه همراه خود پیروزی 2 بر a 0 {راهی} {طولانی} را طی تنبل.

در داخل دومین دیدار همین الان اکنون نیست کارکنان رقیب ذوب آهن اصفهان همراه خود نتیجه نهایی 87 بر 71 صنایع هرمزگان را شکست داد به همان اندازه همراه خود اقتدار به در اطراف دوم رویداد راهی که در آن یابد. شاگردان فرزاد کوهیان نیز همراه خود نتیجه نهایی 2 بر a 0 پیروز این سری شدند.

با این وجود این کارکنان در داخل ورزشی عالی طرفه همین الان مدعی شد اشمیدر همراه خود نتیجه نهایی قاطع 44 بر 95 کارکنان 9 چندان بسیار موثر نظامی تهران را شکست داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود 2 پیروزی متوالی به مرحله موارد زیر رویداد مقدماتی صعود کرد.

فینال دیدار همین الان بین محرم تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل اقامت بسکتبال در داخل خوزستان برگزار شد. شاگردان مصطفی همراه خود پیروزی 80 بر 73 مقابل شاگردان سامری دومین پیروزی شخصی را {در این} سری جشن گرفتند به همان اندازه به در اطراف موارد زیر این رقبا ها راهی که در آن یابند.

دیدارهای مرحله یک لیگ برتر بسکتبال پسران ایران به صورت 2 برد به همین دلیل سه دیدار برگزار می تواند. {هر} تیمی 2 ورزشی رودررو همراه خود حریف شخصی پیروز شود، {اجازه} حضور در داخل در اطراف موارد زیر رویداد را ممکن است داشته باشد.

پیش به همین دلیل این تعیین گرفته شد به همان اندازه مسئولان برگزاری سیرجان به مرحله موارد زیر مقدماتی صعود کنند.

انتهای پیام