ما در موضوع معدود امتیازات باقی مانده در داخل مذاکرات وین ابتکاراتی را برای آمریکا مشارکت در اطلاعات ایموزیر امور خارجه کشورمان امشب در داخل اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوی تلفنی همراه خود فؤاد حسین وزیر امور خارجه جمهوری عراق ضمن تبریک عید نوروز، در داخل خصوص مضامین {مورد علاقه} 2 ملت {گفتگو} کرد.

به گزارش ایسنا، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران {در این} اظهار داشت‌وگوی تلفنی ضمن ارزیابی بخش‌های مختلف روابط دوجانبه به‌ویژه در داخل بخش دوجانبه، چشم انداز کشورمان در داخل خصوص تاخیر در داخل برگزاری مرحله اخیر مذاکرات جمهوری اسلامی ایران را براق کرد. ایران. ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان سعودی

وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عراق {در این} گفتگوی تلفنی فینال تحولات مذاکرات وین را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی می تواند تحولات اوکراین را مورد ارزیابی قرار دادند.

امیر عبداللهیان در داخل خصوص مذاکرات وین برای تعمیر تحریم ها تاکید کرد: به مرحله آخرین هماهنگی در دید می شویم. در موضوع معدود امتیازات جدی باقی مانده، ما ابتکاراتی را توسط هماهنگ کننده اتحادیه اروپا به آمریکا فراهم کردن کرده ایم. اکنون بر عهده طرف یانک است کدام ممکن است حسن نیت شخصی را برای اقدام نماد دهد. ما تصمیم گرفت هستیم کدام ممکن است به حداقل یک هماهنگی سودمند، قدرتمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثابت برسیم. دکتر باقری درگیر بلافاصله را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستمر همراه خود مورا است.

وزیر امور خارجه کشورمان در موضوع نشست گروه همکاری اسلامی، آرزو کرد کانون اصلی گروه همکاری اسلامی بر موضوعاتی شد کدام ممکن است به پشتیبانی همبستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای همدلی همراه خود امت اسلامی پشتیبانی می تدریجی.

انتهای پیام